مشروح خبر یا مطلب:

ایمیل دانشکده

ایمیل دانشکده


ایمیل دانشکده:   management@ut.ac.ir

در صورت تمایل می‌توانید از طریق ایمیل فوق و یا فرم زیر مطالب خود را برای ما ارسال نمایید.

1- سؤالات، پیشنهادات و انتقادات خود را درباره دانشکده مطرح نمایید.
     متن پیام ارسالی (جهت اطلاع ریاست دانشکده) تحویل دفتر ایشان خواهد شد و یا در صورت تمایل شما تحویل مسؤول واحد مربوطه می‌شود.

2- پیشنهادات و یا انتقادات خود را درباره مطالب موجود در وب‌سایت بیان فرمایید و اعلام نمایید که جای چه مطالبی در وب‌سایت خالی است و شما نیازمند دسترسی به چه مطالبی هستید تا در وب‌سایت اضافه گردد.

3- سایر مطالب .....

آدرس کوتاه :