مشروح خبر یا مطلب:

انتخاب جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمی، استاد تمام دانشکده مدیریت، به عنوان مؤلف برگزیده در جشنواره بین المللی دانشگاه تهران

انتخاب جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمی، استاد تمام دانشکده مدیریت، به عنوان مؤلف برگزیده در جشنواره بین المللی دانشگاه تهران


جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمی، استاد تمام دانشکده مدیریت، به عنوان مؤلف برگزیده در جشنواره بین المللی دانشگاه تهران انتخاب شدند.
این انتخاب شایسته را به استاد گرانقدر و خانواده داناشکده مدیریت تبریک عرض می‌نماییم. 
 
دکتر سید محمد مقیمی

روابط عمومی

آدرس کوتاه :