مشروح خبر یا مطلب:

آقایی- فروزان

آقایی- فروزان


{name=name, data=فروزان, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آقایی
 نام:  فروزان
 سمت:  کارشناس دانشجویان مقطع دکترا (حسابداری- علوم اطلاعات و دانش‌شناسی- مدیریت بازرگانی- مدیریت صنعتی و مدیریت مالی و بیمه) و مقطع ارشد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117734
 ایمیل:  forozan_aghee@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4