مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه شماره 2- فهرست فعالیتهایی که دانشجویان کارشناسی‌ارشد بایستی در طی دوره انجام دهند (در غیر این‌صورت محروم از تحصیل خواهند شد)

اطلاعیه شماره 2- فهرست فعالیتهایی که دانشجویان کارشناسی‌ارشد بایستی در طی دوره انجام دهند (در غیر این‌صورت محروم از تحصیل خواهند شد)


اطلاعیه شماره (2)

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

بر اساس آیین نامه آموزشی دانشگاه تهران دانشجویان کارشناسی ارشد باید فعالیت‌های زیر را در مقاطع اعلام شده انجام دهند،

در غیر این صورت از تحصیل محروم و اخراج خواهند شد.

ردیف

فعالیت

زمان

1

تصویب پروپوزال

پایان ترم 3

2

فاصله بین تصویب پروپوزال در گروه و دفاع از پایان نامه

حداقل 180 روز

3

دفاع از پایان نامه

ترم 4  (سنوات مجاز 5 ترم)

4

زمان لازم برای داوری پایان نامه

حداقل 10 روز

5

حداکثر زمان تحویل پایان نامه نهایی به آموزش جهت دفاع تا 31 شهریور 98

2 شهریور 98

توضیحات تکمیلی در سایت دانشکده مدیریت management.ut.ac.ir))  در قسمت فرمها و قوانین-آموزش تحصیلات تکمیلی موجود است.

آدرس کوتاه :