مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه در خصوص وام دانشجویی

اطلاعیه در خصوص وام دانشجویی


به اطلاع داشنجویان متقاضی وام دانشجویی می‌رساند:

دانشجویان متقاضی وام باید درخواست خود را در هر دوسامانه صندوق رفاه دانشجویی  (bp.swf.ir ) و گلستان ( ems.ut.ac.ir) تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه ثبت نام نمایند.

در غیر اینصورت درخواست وام تایید نمیگردد.

امور دانشجویی دانشکده

 

 

آدرس کوتاه :