مشروح خبر یا مطلب:

آزمون جامع گروه مدیریت دولتی

آزمون جامع گروه مدیریت دولتی


بدینوسیله به اطلاع می رساند:

آزمون جامع گروه مدیریت دولتی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ به صورت مجازی و (کتاب باز) از ساعت ۸/۳۰صبح لغایت ۱۴/۳۰بعدازظهر برگزار خواهد شد؛

ضمنا بنا بر اعلام گروه مدیریت دولتی دستورالعمل برگزاری آزمون مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ و ازطریق وب‌سایت دانشکده (اخبار آموزشی) اعلام خواهد گردید.
 
 
 
آدرس کوتاه :