مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- طراحی داشبورد منابع‌انسانی بر أساس استاندارد 34000

ارشد- طراحی داشبورد منابع‌انسانی بر أساس استاندارد 34000


عنوان رساله/پایان نامه

طراحی داشبورد منابع‌انسانی بر أساس استاندارد 34000

نام دانشجو

محمد زنگنه

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

منابع‌انسانی / بین‌الملل

استاد راهنمای اول

دکتر آرین قلی‌پور

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر مهدی شامی زنجانی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر فرشته امین

استاد داور دوم

دکتر محمد حامد جعفرزاده

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه‌شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

11/4/98

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15:00

مکان (ساختمان و کلاس)

الغدیر-34

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه در این گزاره که "سرمایه‌های انسانی یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها می‌باشند" کمترین تردیدی وجود ندارد. علم منابع‌انسانی نیز طبعا به‌عنوان علمی که متولی اصلی استفاده بهینه، از این سرمایه است، اهمیت ویژه‌ای یافته است. یکی از روندهای نوین در علم منابع‌انسانی بحث استاندارد سازی می‌باشد. این روند در ایران نیز پیگیری شده است. در این راستا، استاندارد 34000 به عنوان یک استاندارد تخصصی  در حوزه منابع‌انسانی تدوین و معرفی شده است. از دیگرسو با وقوع تحول عظیم دیجیتال در دنیای کنونی، فناوری‌اطلاعات ابزار و امکانات مناسبی را برای بهبود و ارتقا همه جنبه‌های مدیریت سازمان‌ها من‌جمله سرمایه‌های انسانی ارائه نموده که به‌صورت گسترده توسط سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از این امکانات داشبورد مدیریت می‌باشد. سازمان‌ها از طریق داشبوردها می‌توانند به‌صورت بصری و گرافیکی وضعیت کلی سازمان را رصد کرده و استراتژی‌ها و تصمیمات مناسب را به‌وسیله اطلاعات و دانشی که از این داشبوردها کسب می‌کنند، اتخاذ نمایند.

این تحقیق بر آن است که جنبه‌های مختلف و ابعاد یک داشبورد تخصصی منابع‌انسانی را تبیین کرده تا مدیران سازمان‌ها هر لحظه امکان مشاهده و سنجش وضعیت منابع‌انسانی سازمان منابع‌سازمان مطبوع خود را با استاندارد 34000 به‌صورت دقیق، شفاف، قابل‌فهم و موثر را داشته باشند. پژوهش کیفی حاضر از منظر ماهیت، اکتشافی، از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش گرد آوری داده، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدف‌مند با 8 نفر از مدیران عامل و مدیران منابع‌انسانی مصاحبه نیمه‌ساختار یافته انجام داد. با تحلیل و بررسی نتایج مصاحبه‌ها و هم‌چنین مرور ادبیات حوزه داشبورد با استفاده از تحلیل تِم 4 مضمون اصلی و 15 مضمون فرعی به‌عنوان ابعاد و جنبه‌‌های مختلف داشبورد منابع‌انسانی شناسایی گردید. این 4 بعد شامل اهداف، مشخصه‌ها، محتوا و زمینه می‌باشند. شناسایی این ابعاد به سازمان‌ها کمک می‌کند که رویه مشخصی برای طراحی، توسعه و استفاده از داشبورد منابع‌انسانی داشته باشند. در ادامه با نظرسنجی از مشارکت‌کنندگان، مشخص گردید که مخاطب اصلی داشبورد منابع‌انسانی مدیرعامل و مدیر منابع‌انسانی سازمان می‌باشند و برای سطوح بلوغ متفاوت سازمان‌ها، بسته شاخص‌های مختلف تعیین شد. در نهایت با تحلیل نتایج نظرسنجی‌ها یک بسته شاخص که شامل پراهمیت‌ترین شاخص‌های منابع‌انسانی برای مدیرعامل، یک بسته شاخص دیگر که شامل پراهمیت‌ترین شاخص‌های منابع‌انسانی برای مدیر منابع‌انسانی و یک بسته شاخص کلی که بیشترین اهمیت را هم برای مدیرعامل و هم برای مدیر منابع‌انسانی دارند، تعیین شد. در انتها نیز، میزان هم‌پوشانی شاخص‌های نهایی منتخب با شاخص‌های موجود در استاندارد 34000 بررسی گردید.

 

آدرس کوتاه :