مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- سناریوهای آینده آموزش و یادگیری در ایران با تأکید بر نقش وب 3

ارشد- سناریوهای آینده آموزش و یادگیری در ایران با تأکید بر نقش وب 3


عنوان رساله/پایان نامه

سناریوهای آینده آموزش و یادگیری در ایران با تأکید بر نقش وب 3

نام دانشجو

ثمین کلباسی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مهندسی آینده پژوهی

استاد راهنمای اول

دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر سعید روحانی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمد رحیم عیوضی

استاد داور دوم

دکتر محمدرضا اسمعیلی گیوی

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع

سه شنبه

تاریخ دفاع

1398/4/11

ساعت دفاع

12:00

مکان

کلاس 32 ساختمان الغدیر

چکیده رساله/پایان‌نامه

پیشرفت چشمگیر و روزافزون فناوری اطلاعات و اثرات آن در همه­ی حوزه­ها و همچنین اهمیت حوزه­ی آموزش و یادگیری در پیشرفت و سعادت هر کشور، لزوم بررسی اثرات فناوری در آینده­ی حوزه­ی آموزش و یادگیری را توجیه می­کند. با توجه به اینکه وب 3 یکی از فناوری­های نوظهور و مؤثر در آموزش و یادگیری است، در این پؤوهش به بررسی سناریوهای آینده­ی آموزش و یادگیری با تأکید بر نقش وب 3 پرداخته شده است.

در این پژوهش از روش سناریونگاری استفاده شده است. در این راستا، پس از آشنایی با تعاریف و مفاهیم کلیدی حوزه­ی آموزش و یادگیری، با مرور متون، گزارشات و اسناد مختلف، به شناسایی کلان‌روندهای مؤثر بر آموزش و یادگیری می‌پردازیم که عبارتند از 1. پیشرفت فناوری‌های دیجیتال، 2. تکامل هوش مصنوعی 3. امکان تحلیل داده‌های عظیم 4. تغییر در فراگیران 5. توسعه شخصی‌سازی 6. ارتقای درگیرسازی 7. توسعه بازی‌ها 8. توسعه بازی‌های ویدئویی 9. بازی‌وارسازی 10. قصه‌گویی دیجیتال 11. توسعه محیط‌های سه‌بعدی 12. موتور جستجوی هوشمند 13. ارائه عوامل هوشمند 14. توسعه منابع آموزشی باز 15. توسعه کتابخانه‌های دیجیتال 16. توسعه رسانه‌های اجتماعی. سپس با توجه به امتیازات تخصیص داده شده به شدت اثرگذاری و عدم قطعیت هر مؤلفه، توسط 60 خبره فعال در حوزه­های مرتبط، تجزیه و تحلیل داده­های عظیم و بازی­وارسازی به عنوان پیشران­های کلیدی این حوزه شناسایی شده و بر اساس آن­ها، چهار سناریوی آلیس در سرزمین عجایب، غریق نجات، آب نبات چوبی و بخاطر یک مشت دلار به عنوان سناریوهای پیش روی آموزش و یادگیری در ایران با تمرکز بر نقش وب 3 تدوین می­شوند و در نهایت با توجه به سناریوها، راهکارهای کاربردی برای ارتقای وضعیت آموزش و پرورش کشور ارائه می­گردد.

 

آدرس کوتاه :