مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی تاثیر قیمت گذاری سبدی پویا بر ادراک از منصفانه بودن قیمت

ارشد: بررسی تاثیر قیمت گذاری سبدی پویا بر ادراک از منصفانه بودن قیمت


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تاثیر قیمت گذاری سبدی پویا بر ادراک از منصفانه بودن قیمت

نام دانشجو

سوگل زینالی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازاریابی

استاد راهنمای اول

دکتر محسن نظری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر مهدی سمیع زاده

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد داور دوم

دکتر عزت الله عباسیان

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

10/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16

مکان (ساختمان و کلاس)

 

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه اکثر بنگاه‌ها به‌منظور حداکثر کردن درآمد خود از شیوه‌های قیمت‌گذاری پویا استفاده می‌کنند؛ اما مسئله اصلی که در این سبک قیمت‌گذاری مطرح است ادراک افراد از قیمت‌های تبعیضی و منصفانه یا غیرمنصفانه پنداشتن آن است. استفاده از قیمت‌گذاری پویا شرکت‌ها را بر سر دوراهی قرار می‌دهد؛ از طرفی استفاده از این نوع قیمت‌گذاری باعث افزایش سودآوری شده و درعین‌حال بر ادراک مشتریان تأثیر منفی می‌گذارد به‌طوری‌که ازنظر آن‌ها این نوع قیمت‌گذاری غیرمنصفانه است. یکی از راهکارهایی که می‌توان به‌وسیله آن ادراک بی‌انصافی ناشی از قیمت‌گذاری پویا را کاهش داد ترکیب آن با استراتژی قیمت‌گذاری سبدی است که به آن قیمت‌گذاری سبدی پویا گفته می‌شود. این تحقیق باهدف بررسی تأثیر این روش قیمت‌گذاری بر انصاف قیمتی ادراک‌شده انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان در حال تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانمی باشندو تعداد نمونه موردنظر 333 نفر می‌باشد. داده‌های موردنیاز پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. در بخش پایانی نیز پیشنهادهایی به محققان و پژوهش‌های آتی ارائه گردیده است.

 

 

آدرس کوتاه :