دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

میرا- ابوالقاسم

{name=name, data=سیدابوالقاسم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  میرا
 نام:  سیدابوالقاسم
 سمت:  مسؤول شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117615
 ایمیل:  smira@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه همکف

لینک دسترسی به رزومه استاد


پهلوان‌زاده- زهرا

{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پهلوانزاده
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس روابط بین الملل و شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  کارشناس ارشد- حقوق
 تلفن:  61117634
 ایمیل:  za_pahlavan@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت چپ- نیم‌طبقه بالا