اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- دوشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰

ارتباط با صنعت و مدرسه کسب وکار

امین- فرشته

امین- فرشته


{name=name, data=فرشته, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  امین
 نام:  فرشته
 سمت:  مسؤول ارتباط با صنعت و مدرسه کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117739
 ایمیل:  famin@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

لینک دسترسی به رزومه استاد