- جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

اداره امور فرهنگی

امور فرهنگی در یک دانشکده مسئولیت نظارت بر تمامی برنامه ها اعم از مذهبی، ملی، علمی و… را که توسط تشکلها، انجمن های علمی، کانونها و حتی خود واحد فرهنگی انجام می شود را دارد.

برنامه های فرهنگی ابتدا بصورت درخواست از طرف تشکلها به امور فرهنگی داده می شود. سپس در شورایی بنام شورای فرهنگی که از ریاست دانشکده، معاونت علمی، معاونت اجرایی و دانشجویی، مدیرفرهنگی، نماینده نهاد رهبری، یک نماینده از بسیج و یک نماینده از انجمن اسلامی تشکیل شده است، بررسی و در صورت تصویب قابل اجرا می شود.

اهم کارهای فرهنگی به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:

    نظارت و هماهنگی بر تمامی مراسم مذهبی (ولادتها، شهادتها، محرم، اعیاد و….) و برنامه های علمی(همایشها، گرامیداشت روز معلم ، بزرگداشت ها و…)
    نظارت و هماهنگی جهت توزیع نشریات دارای مجوز دانشگاه و جمع آوری نشریات بدون مجوز در محوطه دانشکده و همچنین همکاری با حوزه نشریات دانشگاه
    نظارت و هماهنگی جهت نمایش و نقد فیلم
    نظارت و هماهنگی بر نمایشگاه های مختلف (نمایشگاه قرآنی، کتاب و…)
    نظارت و هماهنگی جهت کلاسهای فوق برنامه
    نظارت و هماهنگی جهت اردو های، زیارتی، تفریحی و بازدیدهای علمی و همچنین اردوهای دانشجویان جدیدالورود
    دعوت از اعضاء شورای فرهنگی و تهیه صورت جلسات فرهنگی دانشکده
    اطلاع رسانی به دانشجویان درخصوص تکمیل فرمهای دانشجوی نمونه و جمع آوری مدارک و بررسی آنها. همچنین هماهنگی جهت تشکیل کمیته نظارتی بر انتخاب دانشجوی نمونه در دانشکده و اعلام نتایج به دانشگاه
    ثبت کلیه فعالیتها در پرتال وزارت علوم
    هماهنگی با سازمان مرکزی و هیات نظارت درخصوص برنامه های فرهنگی – سیاسی

بخش های مختلف امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی مسئول واحد نام واحد تلفن
خانم دکتر شاهانی شلمانی مشاوره دانشجویی 61117711
  بسیج دانشجویی برادران 61117607
  بسیج دانشجویی خواهران 61117688
  انجمن اسلامی برادران 61117646
  انجمن اسلامی خواهران 61117646
  انجمن علمی دانشجویان 61117705
  انجمن اسلامی مستقل برادران 61117602
  انجمن اسلامی مستقل خواهران 61117754