اخبار آموزشی اخبار آموزشی

اعلام روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری
اعلام روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری
روزهای دفاع به شرح جدول ....
بخشنامه صدور گواهی تحصیلی یا معدل
بخشنامه صدور گواهی تحصیلی یا معدل
دانشگاه سبز (الکترونیکی شدن پرونده تحصیلی دانشجویان)
دانشگاه سبز (الکترونیکی شدن پرونده تحصیلی دانشجویان)
اصلاحیه: بخشنامه نحوه صدور کارنامه انگلیسی
اصلاحیه: بخشنامه نحوه صدور کارنامه انگلیسی
فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا تغییر یافت
فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا تغییر یافت
به منظور کاهش در مصرف کاغذ لازم است ....
بخشنامه نحوه صدور کارنامه انگلیسی
بخشنامه نحوه صدور کارنامه انگلیسی
اطلاعیه مهلت دفاع در شهریور ماه ۱۳۹۸
اطلاعیه مهلت دفاع در شهریور ماه ۱۳۹۸
....دانشجویانی که باید تا پایان شهریور 98 دفاع نمایند لازم است پایان نامه/رساله خود را پیش از دوم شهریور ماه تحویل تحصیلات تکمیلی دهند در غیر این‌صورت...
نتایج آزمون جامع دکترا
نتایج آزمون جامع دکترا
پاسخ به سوال مکرر دانشجویان در خصوص نتایج آزمون ...
اطلاعیه شماره 3- زمان و مکان مصاحبه شفاهی دکتری - ورودی ۱۳۹۸
اطلاعیه شماره 3- زمان و مکان مصاحبه شفاهی دکتری - ورودی ۱۳۹۸
نمایش 1 - 10 از 65 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 7