اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- پنج‌شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۰

کارکنان دانشکده (به ترتیب الفبا) - از سربرگ‌های زیر انتخاب کنید

{name=name, data=سیمین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  مسؤول دفتر حوزه ریاست دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  srahimian92@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه اول
{name=name, data=منصور, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  توکلی‌نیا
 نام:  منصور
 سمت:  مسؤول روابط عمومی و مسئول وب‌سایت (فضای مجازی) و دفاعیه‌های آنلاین
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت
 تلفن:  61117750
 ایمیل:  mtavakoli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب سایت دکترا
{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پهلوانزاده
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس ارتباط با صنعت و روابط بین الملل
 تحصیلات:  کارشناس ارشد- حقوق
 تلفن:  61117634
 ایمیل:  za_pahlavan@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- طبقه اول- روبروی کلاس شماره 9

احمدی- رسول

احمدی- رسول


{name=name, data=رسول, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  احمدی
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس گروه دولتی
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  
 ایمیل:  rasoolahmadi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- طبقه همکف- سمت راست- اداره آموزش

بابایی- سیروس

بابایی- سیروس


{name=name, data=بابایی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سیروس
 نام:  بابایی
 سمت:  مسئول آموزشهای مجازی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  
 ایمیل:  sirousbabaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (چپ)‌- همکف- انتهای راهرو

پارسامنش- الهه

پارسامنش- الهه


{name=name, data=الهه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پارسا‌منش
 نام:  الهه
 سمت:  گروه حسابداری ( تمامی مقاطع تحصیلی)
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت روابط عمومی
 تلفن:  
 ایمیل:  e.parsamanesh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

چمنی- زهرا

چمنی- زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  چمنی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول خدمات آموزشی (کارشناس امور اعضای هیٲت علمی و برنامه‌ریزی آموزشی (حق‌التدریس و استعداد درخشان))
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم سنجی
 تلفن:  
 ایمیل:  chamani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی - طبقه همکف- اداره آموزش

خیری- رسول

خیری- رسول


{name=name, data=رسول, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خیری
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس گروه صنعتی (مقطع کارشناسی و دکتری)
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  rasolkheyri@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

خزائی- احمد

خزائی- احمد


{name=name, data=احمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  احمد
 سمت:  مقطع کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی)
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  
 ایمیل:  ahmadkhazaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

رضایی- رضا

رضایی- رضا


{name=name, data=رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رضایی
 نام:  رضا
 سمت:  کارشناس گروه مالی (همه مقاطع)
 تحصیلات:  کارشناس امور فرهنگی
 تلفن:  
 ایمیل:  rezai1369@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

عسگری- سهیلا

عسگری- سهیلا


{name=name, data=سهیلا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عسگری
 نام:  سهیلا
 سمت:  کارشناس آموزش‌های کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117720
 ایمیل:  asgariso@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (سمت چپ) نیم‌طبقه بالا- اتاق

علیزاده- فریبا

علیزاده- فریبا


{name=name, data=فریبا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیزاده
 نام:  فریبا
 سمت:  مقطع کارشناسی ارشد (کارشناس مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات) و مقطع دکترا (فناوری اطلاعات)
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  
 ایمیل:  falizadeh1375@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

فلاح- مهدی

فلاح- مهدی


{name=name, data=مهدی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فلاح
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mahdifallah@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

قیاسی- سیدرضا

قیاسی- سیدرضا


{name=name, data=سیدرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  قیاسی
 نام:  سیدرضا
 سمت:  مسئول و سرپرست فنی کلاسها
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

کریمی- شهلا

کریمی- شهلا


{name=name, data=شهلا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کریمی
 نام:  شهلا
 سمت:  گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی (تمامی مقاطع)
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت تبلیغات (فرهنگی)
 تلفن:  
 ایمیل:  shahlakarimi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

مالکی- محمدباقر

مالکی- محمدباقر


{name=name, data=محمدباقر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مالکی
 نام:  محمدباقر
 سمت:  کارشناس مسؤول خدمات آموزشی (معاون اداره خدمات آموزشی در بخش کارشناسی)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  
 ایمیل:  mo_maleki@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

محمدیان- ایوب

محمدیان- ایوب


{name=name, data=ایوب, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  محمدیان
 نام:  ایوب
 سمت:  مسؤول آموزشهای کاربردی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117720 (دفتر کار) - 61117698 (دفتر علمی)
 ایمیل:  mohamadian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت شرقی (چپ)- اتاق 114

لینک دسترسی به رزومه استاد


نظامی- زهره

نظامی- زهره


{name=name, data=زهره, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نظامی
 نام:  زهره
 سمت:  رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
 تلفن:  
 ایمیل:  znezami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

آبدار اصفهانی- فاطمه

آبدار اصفهانی- فاطمه


{name=name, data=فاطمه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آبدار اصفهانی
 نام:  فاطمه
 سمت:  مدیریت دولتی (کارشناسی ارشد)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  
 ایمیل:  f.abdaresfahani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

آقایی- فروزان

آقایی- فروزان


{name=name, data=فروزان, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آقایی
 نام:  فروزان
 سمت:  کارشناس دفتر انتشارات
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117637
 ایمیل:  forozan_aghee@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4

امین- فرشته

امین- فرشته


{name=name, data=فرشته, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  امین
 نام:  فرشته
 سمت:  مسؤول ارتباط با صنعت و مدرسه کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117739
 ایمیل:  famin@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

لینک دسترسی به رزومه استاد


پنده- غلامرضا

پنده- غلامرضا


{name=name, data=غلامرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پنده
 نام:  غلامرضا
 سمت:  مسؤول کتابخانه
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117603
 ایمیل:  pandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- همکف- قسمت اداری

توکلی‌نیا- منصور

توکلی‌نیا- منصور


{name=name, data=منصور, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  توکلی‌نیا
 نام:  منصور
 سمت:  مسؤول روابط عمومی و مسئول وب‌سایت (فضای مجازی) و دفاعیه‌های آنلاین
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت
 تلفن:  61117750
 ایمیل:  mtavakoli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب سایت دکترا

جعفری- مریم

جعفری- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جعفری
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس اداره امور پژوهشی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117755
 ایمیل:  jafari.maryam@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ)- نیم طبقه بالا- اتاق 110

حبیب‌زاده- حبیب

حبیب‌زاده- حبیب


{name=name, data=حبیب, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حبیب‌زاده
 نام:  حبیب
 سمت:  مسؤول اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی- رایانه
 تلفن:  61117693
 ایمیل:  habibzad@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب کلاس 31

حشمتی- علی

حشمتی- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حشمتی
 نام:  علی
 سمت:  کارشناس اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناس کامپیوتر
 تلفن:  61117704
 ایمیل:  heshmatiali@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- سایت کارشناسی

رجال- احمد

رجال- احمد


{name=name, data=احمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رجال
 نام:  احمد
 سمت:  کارشناس اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی کامپیوتر
 تلفن:  61117703
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه همکف- سایت ارشد

رضازاده- ملیحه

رضازاده- ملیحه


{name=name, data=ملیحه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رضازاده
 نام:  ملیحه
 سمت:  کارشناس واحد انفورماتیک
 تحصیلات:  کارشناسی - رایانه
 تلفن:  61117638
 ایمیل:  rezazadeh_m@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان نوآوری (الغدیر) طبقه همکف

شریفی- اکرم

شریفی- اکرم


{name=name, data=اکرم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شریفی
 نام:  اکرم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان کتابخانه

صفابخش- خسرو

صفابخش- خسرو


 نام خانوادگی:  صفابخش
 نام:  خسرو
 سمت:  مسؤول دفتر معاون اجرایی و معاون پژوهشی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  kh_safabakhsh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- دفتر معاونت اداری و مالی
 

 


فاضلی_ زهرا

فاضلی_ زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فاضلی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول پژوهشهای کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی- علوم تربیتی
 تلفن:  61117736
 ایمیل:  zfazeli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ) نیم طبقه بالا- 112

کلانتری- مسلم

کلانتری- مسلم


{name=name, data=مسلم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کلانتری
 نام:  مسلم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  m_kalantarin@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه دانشکده

ملکی- امیرحسین

ملکی- امیرحسین


{name=name, data=امیرحسین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  ملکی
 نام:  امیرحسین
 سمت:  کارشناس کتابدار
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش شناسی
 تلفن:  61117715
 ایمیل:  ahmaleki@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- بخش اداری- خدمات پشتیبانی و فنی

مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده


 نام خانوادگی:  حسین زاده
 نام:  مهناز
 سمت:  عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشکده مدیریت
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  
 ایمیل:  mhosseinzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


هندیجانی- رزا

هندیجانی- رزا


{name=name, data=رزا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  هندیجانی
 نام:  رزا
 سمت:  مسؤول آزمایشگاه کسب و کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117711
 ایمیل:  rosa.hendijani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (سمت چپ)

آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


 

 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رئیس امور مالی دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117781
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

 


اسکندری- علی‌اصغر

اسکندری- علی‌اصغر


{name=name, data=علی‌اصغر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  اسکندری
 نام:  علی‌اصغر
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

اکبری- محمد

اکبری- محمد


{name=name, data=محمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  اکبری
 نام:  محمد
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

جمالی- زهرا

جمالی- زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جمالی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول امور دانشجویی و شاهد و ایثار - کارشناس وام و تسویه حساب (گروههای: حسابداری، مالی، علم اطلاعات، دولتی و مدیریت فناوری اطلاعات)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117719
 ایمیل:  zjamali@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست) نیم‌طبقه بالایی- اتاق اول

حسین‌زاده- حمید

حسین‌زاده- حمید


{name=name, data=حمید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسین‌زاده
 نام:  حمید
 سمت:  سرپرست تٲسیسات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

حسینعلی‌پور- مریم

حسینعلی‌پور- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسینعلی‌پور
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  7781
 ایمیل:  ma_alipour@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

خزائی- امید رضا

خزائی- امید رضا


{name=name, data=امید رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  امید رضا
 سمت:  کارشناس کارپردازی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  khazaie@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

داستانی- معصومه

داستانی- معصومه


{name=name, data=معصومه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  داستانی
 نام:  معصومه
 سمت:  کارشناس وام، تسویه حساب، خوابگاه (گروههای: مدیریت بازرگانی، صنعتی، جهانگردی، منابع انسانی، MBA)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- تکنولوژی آموزشی
 تلفن:  61117714
 ایمیل:  dastani1485@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- نیم‌طبقه بالا- اتاق اول

دینپژه- اکبر

دینپژه- اکبر


{name=name, data=اکبر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  دینپژه
 نام:  اکبر
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

روحانیان- ستاتیرا

روحانیان- ستاتیرا


{name=name, data=ستاتیرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  روحانیان
 نام:  ستاتیرا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117608
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی

سمیعی- مهشید

سمیعی- مهشید


{name=name, data=مهشید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سمیعی
 نام:  مهشید
 سمت:  کارشناس دبیرخانه
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت
 تلفن:  
 ایمیل:  e_samiei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- همکف- اتاق 3 (سمت راست)

شاهوردی- نصراله

شاهوردی- نصراله


{name=name, data=نصراله, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شاهوردی
 نام:  نصراله
 سمت:  مسؤول کارپردازی- مسؤول پشتیبانی و خدمات عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117692
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

شیخ‌حسینی- حیدر

شیخ‌حسینی- حیدر


{name=name, data=حیدر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شیخ‌حسینی
 نام:  حیدر
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

شمسعلی‌زاده- ساناز

شمسعلی‌زاده- ساناز


 

 نام خانوادگی:  شمسعلی زاده
 نام:   ساناز
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117649
 ایمیل:  s.shamsalizade@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

 


صادقی- علی

صادقی- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  صادقی
 نام:  علی
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

صفابخش- خسرو

صفابخش- خسرو


 نام خانوادگی:  صفابخش
 نام:  خسرو
 سمت:  مسؤول دفتر معاون اجرایی و معاون پژوهشی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  kh_safabakhsh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- دفتر معاونت اداری و مالی
 

 


عزیز زاده کرکان- پروین

عزیز زاده کرکان- پروین


{name=name, data=پروین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عزیز زاده
 نام:  پروین
 سمت:  کارشناس امور رفاهی و کنترل تردد
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117614
 ایمیل:  parvinazizzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- همکف- اتاق 3 (سمت راست)

عصارش- خدیجه

عصارش- خدیجه


{name=name, data=خدیجه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عصارش
 نام:  خدیجه
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور دانشجویان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117740
 ایمیل:  kasaresh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

علیپور یگانه- مریم

علیپور یگانه- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیپور یگانه
 نام:  مریم
 سمت:  رئیس امور اداری و پرسنلی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117752
 ایمیل:  ma_yeganeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه همکف- اتاق اول (سمت چپ)

فتحی- ابوالقاسم

فتحی- ابوالقاسم


{name=name, data=ابوالقاسم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فتحی
 نام:  ابوالقاسم
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

فعالی- رضا

فعالی- رضا


{name=name, data=رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فعالی
 نام:  رضا
 سمت:  امین اموال و انباردار
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117626
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

محمدی- لیلا

محمدی- لیلا


{name=name, data=لیلا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  محمدی
 نام:  لیلا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117747
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی

محمودی- جواد

محمودی- جواد


{name=name, data=جواد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  محمودی
 نام:  جواد
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

مزیدی- مجتبی

مزیدی- مجتبی


{name=name, data=مجتبی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مزیدی
 نام:  مجتبی
 سمت:  مسؤول سمعی و بصری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117650
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

نوراله- علی

نوراله- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوراله
 نام:  علی
 سمت:  رئیس اداره امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی- و شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117671
 ایمیل:  alinoorallah@ut.ac.ir
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی- طبقه بالا

نوری- علی

نوری- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوری
 نام:  علی
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

احمدی- رسول

احمدی- رسول


{name=name, data=رسول, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  احمدی
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس گروه دولتی
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  
 ایمیل:  rasoolahmadi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- طبقه همکف- سمت راست- اداره آموزش

آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


 

 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رئیس امور مالی دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117781
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

 


اسکندری- علی‌اصغر

اسکندری- علی‌اصغر


{name=name, data=علی‌اصغر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  اسکندری
 نام:  علی‌اصغر
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

آقایی- فروزان

آقایی- فروزان


{name=name, data=فروزان, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آقایی
 نام:  فروزان
 سمت:  کارشناس دفتر انتشارات
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117637
 ایمیل:  forozan_aghee@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4

اکبری- محمد

اکبری- محمد


{name=name, data=محمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  اکبری
 نام:  محمد
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

بابایی- سیروس

بابایی- سیروس


{name=name, data=بابایی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سیروس
 نام:  بابایی
 سمت:  مسئول آموزشهای مجازی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  
 ایمیل:  sirousbabaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (چپ)‌- همکف- انتهای راهرو

پارسامنش- الهه

پارسامنش- الهه


{name=name, data=الهه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پارسا‌منش
 نام:  الهه
 سمت:  گروه حسابداری ( تمامی مقاطع تحصیلی)
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت روابط عمومی
 تلفن:  
 ایمیل:  e.parsamanesh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

پنده- غلامرضا

پنده- غلامرضا


{name=name, data=غلامرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پنده
 نام:  غلامرضا
 سمت:  مسؤول کتابخانه
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117603
 ایمیل:  pandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- همکف- قسمت اداری

پهلوان‌زاده- زهرا

پهلوان‌زاده- زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پهلوانزاده
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس ارتباط با صنعت و روابط بین الملل
 تحصیلات:  کارشناس ارشد- حقوق
 تلفن:  61117634
 ایمیل:  za_pahlavan@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- طبقه اول- روبروی کلاس شماره 9

توکلی‌نیا- منصور

توکلی‌نیا- منصور


{name=name, data=منصور, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  توکلی‌نیا
 نام:  منصور
 سمت:  مسؤول روابط عمومی و مسئول وب‌سایت (فضای مجازی) و دفاعیه‌های آنلاین
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت
 تلفن:  61117750
 ایمیل:  mtavakoli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب سایت دکترا

جعفری- مریم

جعفری- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جعفری
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس اداره امور پژوهشی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117755
 ایمیل:  jafari.maryam@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ)- نیم طبقه بالا- اتاق 110

جمالی- زهرا

جمالی- زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جمالی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول امور دانشجویی و شاهد و ایثار - کارشناس وام و تسویه حساب (گروههای: حسابداری، مالی، علم اطلاعات، دولتی و مدیریت فناوری اطلاعات)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117719
 ایمیل:  zjamali@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست) نیم‌طبقه بالایی- اتاق اول

چمنی- زهرا

چمنی- زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  چمنی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول خدمات آموزشی (کارشناس امور اعضای هیٲت علمی و برنامه‌ریزی آموزشی (حق‌التدریس و استعداد درخشان))
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم سنجی
 تلفن:  
 ایمیل:  chamani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی - طبقه همکف- اداره آموزش

حبیب‌زاده- حبیب

حبیب‌زاده- حبیب


{name=name, data=حبیب, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حبیب‌زاده
 نام:  حبیب
 سمت:  مسؤول اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی- رایانه
 تلفن:  61117693
 ایمیل:  habibzad@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب کلاس 31

حسین‌زاده- حمید

حسین‌زاده- حمید


{name=name, data=حمید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسین‌زاده
 نام:  حمید
 سمت:  سرپرست تٲسیسات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

حسینعلی‌پور- مریم

حسینعلی‌پور- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسینعلی‌پور
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  7781
 ایمیل:  ma_alipour@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

حشمتی- علی

حشمتی- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حشمتی
 نام:  علی
 سمت:  کارشناس اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناس کامپیوتر
 تلفن:  61117704
 ایمیل:  heshmatiali@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- سایت کارشناسی

خیری- رسول

خیری- رسول


{name=name, data=رسول, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خیری
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس گروه صنعتی (مقطع کارشناسی و دکتری)
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  rasolkheyri@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

خزائی- احمد

خزائی- احمد


{name=name, data=احمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  احمد
 سمت:  مقطع کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی)
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  
 ایمیل:  ahmadkhazaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

خزائی- امید رضا

خزائی- امید رضا


{name=name, data=امید رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  امید رضا
 سمت:  کارشناس کارپردازی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  khazaie@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

داستانی- معصومه

داستانی- معصومه


{name=name, data=معصومه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  داستانی
 نام:  معصومه
 سمت:  کارشناس وام، تسویه حساب، خوابگاه (گروههای: مدیریت بازرگانی، صنعتی، جهانگردی، منابع انسانی، MBA)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- تکنولوژی آموزشی
 تلفن:  61117714
 ایمیل:  dastani1485@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- نیم‌طبقه بالا- اتاق اول

دینپژه- اکبر

دینپژه- اکبر


{name=name, data=اکبر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  دینپژه
 نام:  اکبر
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

رجال- احمد

رجال- احمد


{name=name, data=احمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رجال
 نام:  احمد
 سمت:  کارشناس اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی کامپیوتر
 تلفن:  61117703
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه همکف- سایت ارشد

رحیمیان- سیمین

رحیمیان- سیمین


{name=name, data=سیمین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  مسؤول دفتر حوزه ریاست دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  srahimian92@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه اول

رضایی- رضا

رضایی- رضا


{name=name, data=رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رضایی
 نام:  رضا
 سمت:  کارشناس گروه مالی (همه مقاطع)
 تحصیلات:  کارشناس امور فرهنگی
 تلفن:  
 ایمیل:  rezai1369@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

رضازاده- ملیحه

رضازاده- ملیحه


{name=name, data=ملیحه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رضازاده
 نام:  ملیحه
 سمت:  کارشناس واحد انفورماتیک
 تحصیلات:  کارشناسی - رایانه
 تلفن:  61117638
 ایمیل:  rezazadeh_m@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان نوآوری (الغدیر) طبقه همکف

روحانیان- ستاتیرا

روحانیان- ستاتیرا


{name=name, data=ستاتیرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  روحانیان
 نام:  ستاتیرا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117608
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی

سمیعی- مهشید

سمیعی- مهشید


{name=name, data=مهشید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سمیعی
 نام:  مهشید
 سمت:  کارشناس دبیرخانه
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت
 تلفن:  
 ایمیل:  e_samiei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- همکف- اتاق 3 (سمت راست)

شاهوردی- نصراله

شاهوردی- نصراله


{name=name, data=نصراله, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شاهوردی
 نام:  نصراله
 سمت:  مسؤول کارپردازی- مسؤول پشتیبانی و خدمات عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117692
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

شیخ‌حسینی- حیدر

شیخ‌حسینی- حیدر


{name=name, data=حیدر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شیخ‌حسینی
 نام:  حیدر
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

شریفی- اکرم

شریفی- اکرم


{name=name, data=اکرم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شریفی
 نام:  اکرم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان کتابخانه

شکری- انسیه

شکری- انسیه


{name=name, data=انسیه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شکری
 نام:  انسیه
 سمت:  روابط عمومی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 تلفن:  
 ایمیل:  shokri_nc@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

شمسعلی‌زاده- ساناز

شمسعلی‌زاده- ساناز


 

 نام خانوادگی:  شمسعلی زاده
 نام:   ساناز
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117649
 ایمیل:  s.shamsalizade@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

 


صادقی- علی

صادقی- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  صادقی
 نام:  علی
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

صفابخش- خسرو

صفابخش- خسرو


 نام خانوادگی:  صفابخش
 نام:  خسرو
 سمت:  مسؤول دفتر معاون اجرایی و معاون پژوهشی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  kh_safabakhsh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- دفتر معاونت اداری و مالی
 

 


طالبی- سعید

طالبی- سعید


{name=name, data=سعید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  طالبی
 نام:  سعید
 سمت:  
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی)
 تلفن:  
 ایمیل:  stalebi@ut.ac.ir
 اتاق:  

عزیز زاده کرکان- پروین

عزیز زاده کرکان- پروین


{name=name, data=پروین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عزیز زاده
 نام:  پروین
 سمت:  کارشناس امور رفاهی و کنترل تردد
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117614
 ایمیل:  parvinazizzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- همکف- اتاق 3 (سمت راست)

عسگری- سهیلا

عسگری- سهیلا


{name=name, data=سهیلا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عسگری
 نام:  سهیلا
 سمت:  کارشناس آموزش‌های کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117720
 ایمیل:  asgariso@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (سمت چپ) نیم‌طبقه بالا- اتاق

عصارش- خدیجه

عصارش- خدیجه


{name=name, data=خدیجه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عصارش
 نام:  خدیجه
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور دانشجویان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117740
 ایمیل:  kasaresh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

علیپور یگانه- مریم

علیپور یگانه- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیپور یگانه
 نام:  مریم
 سمت:  رئیس امور اداری و پرسنلی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117752
 ایمیل:  ma_yeganeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه همکف- اتاق اول (سمت چپ)

علیزاده- فریبا

علیزاده- فریبا


{name=name, data=فریبا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیزاده
 نام:  فریبا
 سمت:  مقطع کارشناسی ارشد (کارشناس مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات) و مقطع دکترا (فناوری اطلاعات)
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  
 ایمیل:  falizadeh1375@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

غلامی- علیرضا

غلامی- علیرضا


{name=name, data=علیرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  غلامی
 نام:  علیرضا
 سمت:  رئیس امور دانشجویی و کارشناس امور شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  کارشناسی- روانشناسی بالینی
 تلفن:  
 ایمیل:  alirezagholami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- نیم‌طبقه بالایی - انتهای راهرو- اتاق آخر

فاضلی_ زهرا

فاضلی_ زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فاضلی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول پژوهشهای کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی- علوم تربیتی
 تلفن:  61117736
 ایمیل:  zfazeli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ) نیم طبقه بالا- 112

فتحی- ابوالقاسم

فتحی- ابوالقاسم


{name=name, data=ابوالقاسم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فتحی
 نام:  ابوالقاسم
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

فعالی- رضا

فعالی- رضا


{name=name, data=رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فعالی
 نام:  رضا
 سمت:  امین اموال و انباردار
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117626
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

فلاح- مهدی

فلاح- مهدی


{name=name, data=مهدی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فلاح
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mahdifallah@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

قیاسی- سیدرضا

قیاسی- سیدرضا


{name=name, data=سیدرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  قیاسی
 نام:  سیدرضا
 سمت:  مسئول و سرپرست فنی کلاسها
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

قانع- علی

قانع- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  قانع
 نام:  علی
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

کریمی- شهلا

کریمی- شهلا


{name=name, data=شهلا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کریمی
 نام:  شهلا
 سمت:  گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی (تمامی مقاطع)
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت تبلیغات (فرهنگی)
 تلفن:  
 ایمیل:  shahlakarimi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

کلانتری- مسلم

کلانتری- مسلم


{name=name, data=مسلم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کلانتری
 نام:  مسلم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  m_kalantarin@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه دانشکده

مالکی- محمدباقر

مالکی- محمدباقر


{name=name, data=محمدباقر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مالکی
 نام:  محمدباقر
 سمت:  کارشناس مسؤول خدمات آموزشی (معاون اداره خدمات آموزشی در بخش کارشناسی)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  
 ایمیل:  mo_maleki@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

محمدی- لیلا

محمدی- لیلا


{name=name, data=لیلا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  محمدی
 نام:  لیلا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117747
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی

محمودی- جواد

محمودی- جواد


{name=name, data=جواد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  محمودی
 نام:  جواد
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

مزیدی- مجتبی

مزیدی- مجتبی


{name=name, data=مجتبی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مزیدی
 نام:  مجتبی
 سمت:  مسؤول سمعی و بصری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117650
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

ملکی- امیرحسین

ملکی- امیرحسین


{name=name, data=امیرحسین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  ملکی
 نام:  امیرحسین
 سمت:  کارشناس کتابدار
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش شناسی
 تلفن:  61117715
 ایمیل:  ahmaleki@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- بخش اداری- خدمات پشتیبانی و فنی

ناصری- ربابه

ناصری- ربابه


{name=name, data=ربابه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  ناصری
 نام:  ربابه
 سمت:  رئیس حسابداری تا تاریخ 10 مهر 1400
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117639
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

نظامی- زهره

نظامی- زهره


{name=name, data=زهره, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نظامی
 نام:  زهره
 سمت:  رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
 تلفن:  
 ایمیل:  znezami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

نوراله- علی

نوراله- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوراله
 نام:  علی
 سمت:  رئیس اداره امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی- و شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117671
 ایمیل:  alinoorallah@ut.ac.ir
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی- طبقه بالا

نوری- علی

نوری- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوری
 نام:  علی
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

آبدار اصفهانی- فاطمه

آبدار اصفهانی- فاطمه


{name=name, data=فاطمه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آبدار اصفهانی
 نام:  فاطمه
 سمت:  مدیریت دولتی (کارشناسی ارشد)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  
 ایمیل:  f.abdaresfahani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش