اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- یک‌شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱

کارکنان دانشکده (به ترتیب الفبا) - از سربرگ‌های زیر انتخاب کنید

مسؤول دفتر ریاست

 نام خانوادگی:  فلاح
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول دفتر ریاست دانشکده
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  mahdifallah@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

مسؤول روابط عمومی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

کارشناس امور بین‌الملل

 نام خانوادگی:  جعفریه
 نام:  هانیه سادات
 سمت:  کارشناس امور بین الملل
 تحصیلات:  دانشجوی دکتری- مدیریت رسانه
 تلفن:  61117615
 ایمیل:  haniyehjafariyeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری 2- واحد بین الملل

 

آبدار اصفهانی- فاطمه

آبدار اصفهانی- فاطمه


 نام خانوادگی:  آبدار اصفهانی
 نام:  فاطمه
 سمت:  کارشناس گروه مدیریت دولتی (مقطع ارشد)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117764
 ایمیل:  f.abdaresfahani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش
 

 


احمدی- رسول

احمدی- رسول


 نام خانوادگی:  احمدی
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس گروه دولتی (مقاطع کارشناسی و دکتری)
 تحصیلات:  کارشناسی 
 تلفن:  61117762
 ایمیل:  rasoolahmadi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- طبقه همکف- سمت راست- اداره آموزش

 


بابایی- سیروس

بابایی- سیروس


نام خانوادگی:  بابایی
نام:  سیروس
سمت:  کارشناس اداره آموزش
تحصیلات:  کارشناسی ارشد (مدیریت کارآفرینی)
تلفن:  61117765
ایمیل:  sirousbabaei@ut.ac.ir
اتاق: ساختمان شمالی- ضلع غربی (چپ)‌- همکف- انتهای راهرو

 


پارسامنش- الهه

پارسامنش- الهه


 نام خانوادگی:  پارسا‌منش
 نام:  الهه
 سمت:  گروه حسابداری ( تمامی مقاطع تحصیلی) و گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (تمامی مقاطع)
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت روابط عمومی
 تلفن:  61117643
 ایمیل:  e.parsamanesh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


چمنی- زهرا

چمنی- زهرا


نام خانوادگی:  چمنی
نام:  زهرا
سمت:  کارشناس مسؤول خدمات آموزشی (کارشناس امور اعضای هیأت علمی و برنامه‌ریزی آموزشی (حق التدریس و استعداد درخشان)
تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم‌سنجی
تلفن:  61117631
ایمیل:  chamani@ut.ac.ir
اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی - طبقه همکف- اداره آموزش

 


خیری- رسول

خیری- رسول


 نام خانوادگی:  خیری
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس گروه صنعتی (مقطع کارشناسی و دکتری)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117734
 ایمیل:  rasolkheyri@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


خزائی- احمد

خزائی- احمد


 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  احمد
 سمت:  گروه مدیریت مالی (تمامی مقاطع)
 تحصیلات:  کارشناسی مدیریت
 تلفن:  61117733
 ایمیل:  ahmadkhazaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


عسگری- سهیلا

عسگری- سهیلا


 نام خانوادگی:  عسگری
 نام:  سهیلا
 سمت:  کارشناس آموزش‌های کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117720
 ایمیل:  asgariso@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (سمت چپ) نیم‌طبقه بالا- اتاق

علیزاده- فریبا

علیزاده- فریبا


 نام خانوادگی:  علیزاده
 نام:  فریبا
 سمت:  مقطع کارشناسی ارشد (کارشناس مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات) و مقطع دکترا (فناوری اطلاعات)
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117765
 ایمیل:  falizadeh1375@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


فلاح- مهدی

فلاح- مهدی


 نام خانوادگی:  فلاح
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول دفتر ریاست دانشکده
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  mahdifallah@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

قیاسی- سیدرضا

قیاسی- سیدرضا


 نام خانوادگی:  قیاسی
 نام:  سیدرضا
 سمت:  مسئول و سرپرست فنی کلاسها
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117601
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


کریمی- شهلا

کریمی- شهلا


 نام خانوادگی:  کریمی
 نام:  شهلا
 سمت:  گروه بازرگانی (کلیه مقاطع) 
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت تبلیغات (فرهنگی)
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  shahlakarimi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


محمدیان- ایوب

محمدیان- ایوب


 نام خانوادگی:  محمدیان
 نام:  ایوب
 سمت:  مسؤول آموزشهای کاربردی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117720 (دفتر کار) - 61117698 (دفتر علمی)
 ایمیل:  mohamadian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت شرقی (چپ)- اتاق 114

لینک دسترسی به رزومه استاد


نظامی- زهره

نظامی- زهره


نام خانوادگی:  نظامی
نام:  زهره
سمت:  رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده
تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
تلفن:  61117735
ایمیل:  znezami@ut.ac.ir
اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


آقایی- فروزان

آقایی- فروزان


 نام خانوادگی:  آقایی
 نام:  فروزان
 سمت:  کارشناس دفتر انتشارات
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117637
 ایمیل:  forozan_aghee@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4

امین- فرشته

امین- فرشته


 نام خانوادگی:  امین
 نام:  فرشته
 سمت:  مسؤول ارتباط با صنعت و مدرسه کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117739
 ایمیل:  famin@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

لینک دسترسی به رزومه استاد


پنده- غلامرضا

پنده- غلامرضا


 نام خانوادگی:  پنده
 نام:  غلامرضا
 سمت:  مسؤول کتابخانه
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117603
 ایمیل:  pandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- همکف- قسمت اداری

جعفری- مریم

جعفری- مریم


 نام خانوادگی:  جعفری
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس اداره امور پژوهشی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117755
 ایمیل:  jafari.maryam@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ)- نیم طبقه بالا- اتاق 110

حبیب‌زاده- حبیب

حبیب‌زاده- حبیب


 نام خانوادگی:  حبیب‌زاده
 نام:  حبیب
 سمت:  مسؤول اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی- رایانه
 تلفن:  61117693
 ایمیل:  habibzad@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب کلاس 31

حشمتی- علی

حشمتی- علی


 نام خانوادگی:  حشمتی
 نام:  علی
 سمت:  کارشناس اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناس کامپیوتر
 تلفن:  61117704
 ایمیل:  heshmatiali@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- سایت کارشناسی

رجال- احمد

رجال- احمد


 نام خانوادگی:  رجال
 نام:  احمد
 سمت:  مسؤول دفتر معاون پژوهش و فناوری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 تلفن:  61117703
 ایمیل:  ahmadrejal69@gmail.com
 اتاق:  ساختمان مرکز نوآوری- طبقه همکف- سایت ارشد

رضازاده- ملیحه

رضازاده- ملیحه


 نام خانوادگی:  رضازاده
 نام:  ملیحه
 سمت:  کارشناس واحد انفورماتیک
 تحصیلات:  کارشناسی - رایانه
 تلفن:  61117703
 ایمیل:  rezazadeh_m@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان نوآوری (الغدیر) طبقه همکف

شریفی- اکرم

شریفی- اکرم


 نام خانوادگی:  شریفی
 نام:  اکرم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان کتابخانه

فاضلی_ زهرا

فاضلی_ زهرا


 نام خانوادگی:  فاضلی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول پژوهشهای کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی- علوم تربیتی
 تلفن:  61117736
 ایمیل:  zfazeli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ) نیم طبقه بالا- 112

کلانتری- مسلم

کلانتری- مسلم


 نام خانوادگی:  کلانتری
 نام:  مسلم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  m_kalantarin@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه دانشکده

ملکی- امیرحسین

ملکی- امیرحسین


 نام خانوادگی:  ملکی
 نام:  امیرحسین
 سمت:  کارشناس کتابدار
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش شناسی
 تلفن:  61117715
 ایمیل:  ahmaleki@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- بخش اداری- خدمات پشتیبانی و فنی

مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده


 نام خانوادگی:  حسین زاده
 نام:  مهناز
 سمت:  عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشکده مدیریت
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  
 ایمیل:  mhosseinzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


هندیجانی- رزا

هندیجانی- رزا


 نام خانوادگی:  هندیجانی
 نام:  رزا
 سمت:  مسؤول آزمایشگاه کسب و کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117711
 ایمیل:  rosa.hendijani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (سمت چپ)
لینک دسترسی به رزومه استاد

 


رحیمیان- سیمین

رحیمیان- سیمین


 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  کارشناس امور دانشجویی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117659
 ایمیل:  srahimian92@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی- نیم‌ طبقه- اتاق چهارم
 
 

محمدی- لیلا

محمدی- لیلا


 نام خانوادگی:  محمدی
 نام:  لیلا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117747
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی

روحانیان- ستاتیرا

روحانیان- ستاتیرا


 نام خانوادگی:  روحانیان
 نام:  ستاتیرا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117608
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی

نوراله- علی

نوراله- علی


 نام خانوادگی:  نوراله
 نام:  علی
 سمت:  رئیس اداره امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی- و شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117671
 ایمیل:  alinoorallah@ut.ac.ir
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی- طبقه بالا

رضایی- رضا

رضایی- رضا


 نام خانوادگی:  رضایی
 نام:  رضا
 سمت:  کارشناس امور دانشجویی و تغذیه
 تحصیلات:  کارشناس مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117668
 ایمیل:  rezai1369@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی (نیم طبقه سمت راست)اتاق پنجم

 


داستانی- معصومه

داستانی- معصومه


 نام خانوادگی:  داستانی
 نام:  معصومه
 سمت:  کارشناس وام، تسویه حساب، خوابگاه (گروههای: مدیریت بازرگانی، صنعتی، جهانگردی، منابع انسانی، MBA)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- تکنولوژی آموزشی
 تلفن:  61117714
 ایمیل:  dastani1485@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- نیم‌طبقه بالا- اتاق اول

آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


 

 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رئیس امور مالی دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117781
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

 


اسکندری- علی‌اصغر

اسکندری- علی‌اصغر


 نام خانوادگی:  اسکندری
 نام:  علی‌اصغر
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

اکبری- محمد

اکبری- محمد


 نام خانوادگی:  اکبری
 نام:  محمد
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

پیروی- رضا

پیروی- رضا


 نام خانوادگی:  پیروی
 نام:  رضا
 سمت:  مسؤول دفتر معاون اجرایی
 تحصیلات:  لیسانس 
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  r.peyravi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- دفتر معاونت اداری و مالی
 

 


حسین‌زاده- حمید

حسین‌زاده- حمید


 نام خانوادگی:  حسین‌زاده
 نام:  حمید
 سمت:  کارشناس دبیرخانه
 تحصیلات:  لیسانس، مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117638
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری-2

حسینعلی‌پور- مریم

حسینعلی‌پور- مریم


 نام خانوادگی:  حسینعلی‌پور
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  7781
 ایمیل:  ma_alipour@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

خزائی- امید رضا

خزائی- امید رضا


 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  امید رضا
 سمت:  کارشناس کارپردازی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  khazaie@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

دینپژه- اکبر

دینپژه- اکبر


 نام خانوادگی:  دینپژه
 نام:  اکبر
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

سمیعی- مهشید

سمیعی- مهشید


 نام خانوادگی:  سمیعی
 نام:  مهشید
 سمت:  کارشناس دبیرخانه و مسؤول امور اداری اعضای هیأت علمی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت
 تلفن:  61117680
 ایمیل:  e_samiei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری2

شاهوردی- نصراله

شاهوردی- نصراله


 نام خانوادگی:  شاهوردی
 نام:  نصراله
 سمت:  مسؤول کارپردازی- مسؤول پشتیبانی و خدمات عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117692
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

شیخ‌حسینی- حیدر

شیخ‌حسینی- حیدر


 نام خانوادگی:  شیخ‌حسینی
 نام:  حیدر
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

شمسعلی‌زاده- ساناز

شمسعلی‌زاده- ساناز


 

 نام خانوادگی:  شمسعلی زاده
 نام:   ساناز
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117649
 ایمیل:  s.shamsalizade@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

 


صادقی- علی

صادقی- علی


 نام خانوادگی:  صادقی
 نام:  علی
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

عزیز زاده کرکان- پروین

عزیز زاده کرکان- پروین


 نام خانوادگی:  عزیز زاده
 نام:  پروین
 سمت:  کارشناس امور رفاهی و کنترل تردد
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117614
 ایمیل:  parvinazizzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری2

عصارش- خدیجه

عصارش- خدیجه


 نام خانوادگی:  عصارش
 نام:  خدیجه
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور دانشجویان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117740
 ایمیل:  kasaresh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

علیپور یگانه- مریم

علیپور یگانه- مریم


 نام خانوادگی:  علیپور یگانه
 نام:  مریم
 سمت:  رئیس امور اداری و پرسنلی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117752
 ایمیل:  ma_yeganeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه همکف- اتاق اول (سمت چپ)

فتحی- ابوالقاسم

فتحی- ابوالقاسم


 نام خانوادگی:  فتحی
 نام:  ابوالقاسم
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

فعالی- رضا

فعالی- رضا


 نام خانوادگی:  فعالی
 نام:  رضا
 سمت:  امین اموال و انباردار
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117626
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

محمودی- جواد

محمودی- جواد


 نام خانوادگی:  محمودی
 نام:  جواد
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

مزیدی- مجتبی

مزیدی- مجتبی


 نام خانوادگی:  مزیدی
 نام:  مجتبی
 سمت:  مسؤول روابط عمومی و سمعی و بصری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117650
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

نوری- علی

نوری- علی


 نام خانوادگی:  نوری
 نام:  علی
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

آبدار اصفهانی- فاطمه

آبدار اصفهانی- فاطمه


 نام خانوادگی:  آبدار اصفهانی
 نام:  فاطمه
 سمت:  کارشناس گروه مدیریت دولتی (مقطع ارشد)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117764
 ایمیل:  f.abdaresfahani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش
 

 


احمدی- رسول

احمدی- رسول


 نام خانوادگی:  احمدی
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس گروه دولتی (مقاطع کارشناسی و دکتری)
 تحصیلات:  کارشناسی 
 تلفن:  61117762
 ایمیل:  rasoolahmadi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- طبقه همکف- سمت راست- اداره آموزش

 


آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


 

 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رئیس امور مالی دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117781
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

 


اسکندری- علی‌اصغر

اسکندری- علی‌اصغر


 نام خانوادگی:  اسکندری
 نام:  علی‌اصغر
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

آقایی- فروزان

آقایی- فروزان


 نام خانوادگی:  آقایی
 نام:  فروزان
 سمت:  کارشناس دفتر انتشارات
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117637
 ایمیل:  forozan_aghee@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4

اکبری- محمد

اکبری- محمد


 نام خانوادگی:  اکبری
 نام:  محمد
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

بابایی- سیروس

بابایی- سیروس


نام خانوادگی:  بابایی
نام:  سیروس
سمت:  کارشناس اداره آموزش
تحصیلات:  کارشناسی ارشد (مدیریت کارآفرینی)
تلفن:  61117765
ایمیل:  sirousbabaei@ut.ac.ir
اتاق: ساختمان شمالی- ضلع غربی (چپ)‌- همکف- انتهای راهرو

 


پارسامنش- الهه

پارسامنش- الهه


 نام خانوادگی:  پارسا‌منش
 نام:  الهه
 سمت:  گروه حسابداری ( تمامی مقاطع تحصیلی) و گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (تمامی مقاطع)
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت روابط عمومی
 تلفن:  61117643
 ایمیل:  e.parsamanesh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


پیروی- رضا

پیروی- رضا


 نام خانوادگی:  پیروی
 نام:  رضا
 سمت:  مسؤول دفتر معاون اجرایی
 تحصیلات:  لیسانس 
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  r.peyravi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- دفتر معاونت اداری و مالی
 

 


پنده- غلامرضا

پنده- غلامرضا


 نام خانوادگی:  پنده
 نام:  غلامرضا
 سمت:  مسؤول کتابخانه
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117603
 ایمیل:  pandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- همکف- قسمت اداری

پهلوان‌زاده- زهرا

پهلوان‌زاده- زهرا


 نام خانوادگی:  پهلوانزاده
 نام:  زهرا
 سمت:  مسؤول دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  کارشناس ارشد- حقوق
 تلفن:  61117634
 ایمیل:  za_pahlavan@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- طبقه اول- روبروی کلاس شماره 9

توکلی نیا - منصور

توکلی نیا - منصور


نام خانوادگی:  توکلی نیا
نام:  منصور
سمت:  
تحصیلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت دولتی
تلفن:  
ایمیل:  mtavakoli@ut.ac.ir
اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی - طبقه همکف- مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشکده

 


جعفری- مریم

جعفری- مریم


 نام خانوادگی:  جعفری
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس اداره امور پژوهشی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117755
 ایمیل:  jafari.maryam@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ)- نیم طبقه بالا- اتاق 110

جمالی- زهرا

جمالی- زهرا


نام خانوادگی:  جمالی
نام:  زهرا
سمت:  کارشناس مسؤول امور دانشجویی و شاهد و ایثار - کارشناس وام و تسویه حساب (گروههای: حسابداری، مالی، علم اطلاعات، دولتی و مدیریت فناوری اطلاعات)
تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
تلفن:  61117719 و 61117659
ایمیل:  zjamali@ut.ac.ir
اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست) نیم‌طبقه بالایی- اتاق اول

 


چمنی- زهرا

چمنی- زهرا


نام خانوادگی:  چمنی
نام:  زهرا
سمت:  کارشناس مسؤول خدمات آموزشی (کارشناس امور اعضای هیأت علمی و برنامه‌ریزی آموزشی (حق التدریس و استعداد درخشان)
تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم‌سنجی
تلفن:  61117631
ایمیل:  chamani@ut.ac.ir
اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی - طبقه همکف- اداره آموزش

 


حبیب‌زاده- حبیب

حبیب‌زاده- حبیب


 نام خانوادگی:  حبیب‌زاده
 نام:  حبیب
 سمت:  مسؤول اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی- رایانه
 تلفن:  61117693
 ایمیل:  habibzad@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب کلاس 31

حسین‌زاده- حمید

حسین‌زاده- حمید


 نام خانوادگی:  حسین‌زاده
 نام:  حمید
 سمت:  کارشناس دبیرخانه
 تحصیلات:  لیسانس، مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117638
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری-2

حسینعلی‌پور- مریم

حسینعلی‌پور- مریم


 نام خانوادگی:  حسینعلی‌پور
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  7781
 ایمیل:  ma_alipour@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

حشمتی- علی

حشمتی- علی


 نام خانوادگی:  حشمتی
 نام:  علی
 سمت:  کارشناس اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناس کامپیوتر
 تلفن:  61117704
 ایمیل:  heshmatiali@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- سایت کارشناسی

خیری- رسول

خیری- رسول


 نام خانوادگی:  خیری
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس گروه صنعتی (مقطع کارشناسی و دکتری)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117734
 ایمیل:  rasolkheyri@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


خزائی- احمد

خزائی- احمد


 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  احمد
 سمت:  گروه مدیریت مالی (تمامی مقاطع)
 تحصیلات:  کارشناسی مدیریت
 تلفن:  61117733
 ایمیل:  ahmadkhazaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


خزائی- امید رضا

خزائی- امید رضا


 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  امید رضا
 سمت:  کارشناس کارپردازی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  khazaie@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

داستانی- معصومه

داستانی- معصومه


 نام خانوادگی:  داستانی
 نام:  معصومه
 سمت:  کارشناس وام، تسویه حساب، خوابگاه (گروههای: مدیریت بازرگانی، صنعتی، جهانگردی، منابع انسانی، MBA)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- تکنولوژی آموزشی
 تلفن:  61117714
 ایمیل:  dastani1485@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- نیم‌طبقه بالا- اتاق اول

دینپژه- اکبر

دینپژه- اکبر


 نام خانوادگی:  دینپژه
 نام:  اکبر
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

رجال- احمد

رجال- احمد


 نام خانوادگی:  رجال
 نام:  احمد
 سمت:  مسؤول دفتر معاون پژوهش و فناوری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 تلفن:  61117703
 ایمیل:  ahmadrejal69@gmail.com
 اتاق:  ساختمان مرکز نوآوری- طبقه همکف- سایت ارشد

رحیمیان- سیمین

رحیمیان- سیمین


 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  مسؤول دفتر حوزه ریاست دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  srahimian92@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه اول

رحیمیان- سیمین

رحیمیان- سیمین


 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  کارشناس امور دانشجویی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117659
 ایمیل:  srahimian92@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی- نیم‌ طبقه- اتاق چهارم
 
 

رضایی- رضا

رضایی- رضا


 نام خانوادگی:  رضایی
 نام:  رضا
 سمت:  کارشناس امور دانشجویی و تغذیه
 تحصیلات:  کارشناس مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117668
 ایمیل:  rezai1369@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی (نیم طبقه سمت راست)اتاق پنجم

 


رضازاده- ملیحه

رضازاده- ملیحه


 نام خانوادگی:  رضازاده
 نام:  ملیحه
 سمت:  کارشناس واحد انفورماتیک
 تحصیلات:  کارشناسی - رایانه
 تلفن:  61117703
 ایمیل:  rezazadeh_m@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان نوآوری (الغدیر) طبقه همکف

روحانیان- ستاتیرا

روحانیان- ستاتیرا


 نام خانوادگی:  روحانیان
 نام:  ستاتیرا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117608
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی

سمیعی- مهشید

سمیعی- مهشید


 نام خانوادگی:  سمیعی
 نام:  مهشید
 سمت:  کارشناس دبیرخانه و مسؤول امور اداری اعضای هیأت علمی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت
 تلفن:  61117680
 ایمیل:  e_samiei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری2

شاهوردی- نصراله

شاهوردی- نصراله


 نام خانوادگی:  شاهوردی
 نام:  نصراله
 سمت:  مسؤول کارپردازی- مسؤول پشتیبانی و خدمات عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117692
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

شیخ‌حسینی- حیدر

شیخ‌حسینی- حیدر


 نام خانوادگی:  شیخ‌حسینی
 نام:  حیدر
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

شریفی- اکرم

شریفی- اکرم


 نام خانوادگی:  شریفی
 نام:  اکرم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان کتابخانه

شکری- انسیه

شکری- انسیه


 نام خانوادگی:  شکری
 نام:  انسیه
 سمت:  روابط عمومی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 تلفن:  
 ایمیل:  shokri_nc@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

شمسعلی‌زاده- ساناز

شمسعلی‌زاده- ساناز


 

 نام خانوادگی:  شمسعلی زاده
 نام:   ساناز
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117649
 ایمیل:  s.shamsalizade@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

 


صادقی- علی

صادقی- علی


 نام خانوادگی:  صادقی
 نام:  علی
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

طالبی- سعید

طالبی- سعید


 نام خانوادگی:  طالبی
 نام:  سعید
 سمت:  
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی)
 تلفن:  
 ایمیل:  stalebi@ut.ac.ir
 اتاق:  

عزیز زاده کرکان- پروین

عزیز زاده کرکان- پروین


 نام خانوادگی:  عزیز زاده
 نام:  پروین
 سمت:  کارشناس امور رفاهی و کنترل تردد
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117614
 ایمیل:  parvinazizzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری2

عسگری- سهیلا

عسگری- سهیلا


 نام خانوادگی:  عسگری
 نام:  سهیلا
 سمت:  کارشناس آموزش‌های کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117720
 ایمیل:  asgariso@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (سمت چپ) نیم‌طبقه بالا- اتاق

عصارش- خدیجه

عصارش- خدیجه


 نام خانوادگی:  عصارش
 نام:  خدیجه
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور دانشجویان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117740
 ایمیل:  kasaresh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

علیپور یگانه- مریم

علیپور یگانه- مریم


 نام خانوادگی:  علیپور یگانه
 نام:  مریم
 سمت:  رئیس امور اداری و پرسنلی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117752
 ایمیل:  ma_yeganeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه همکف- اتاق اول (سمت چپ)

علیزاده- فریبا

علیزاده- فریبا


 نام خانوادگی:  علیزاده
 نام:  فریبا
 سمت:  مقطع کارشناسی ارشد (کارشناس مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات) و مقطع دکترا (فناوری اطلاعات)
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117765
 ایمیل:  falizadeh1375@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


غلامی- علیرضا

غلامی- علیرضا


 نام خانوادگی:  غلامی
 نام:  علیرضا
 سمت:  رئیس امور دانشجویی و کارشناس امور شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  کارشناسی- روانشناسی بالینی
 تلفن:  
 ایمیل:  alirezagholami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- نیم‌طبقه بالایی - انتهای راهرو- اتاق آخر

فاضلی_ زهرا

فاضلی_ زهرا


 نام خانوادگی:  فاضلی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول پژوهشهای کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی- علوم تربیتی
 تلفن:  61117736
 ایمیل:  zfazeli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ) نیم طبقه بالا- 112

فتحی- ابوالقاسم

فتحی- ابوالقاسم


 نام خانوادگی:  فتحی
 نام:  ابوالقاسم
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

فعالی- رضا

فعالی- رضا


 نام خانوادگی:  فعالی
 نام:  رضا
 سمت:  امین اموال و انباردار
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117626
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

فلاح- مهدی

فلاح- مهدی


 نام خانوادگی:  فلاح
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول دفتر ریاست دانشکده
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  mahdifallah@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

قیاسی- سیدرضا

قیاسی- سیدرضا


 نام خانوادگی:  قیاسی
 نام:  سیدرضا
 سمت:  مسئول و سرپرست فنی کلاسها
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117601
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


قانع- علی

قانع- علی


 نام خانوادگی:  قانع
 نام:  علی
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

کریمی- شهلا

کریمی- شهلا


 نام خانوادگی:  کریمی
 نام:  شهلا
 سمت:  گروه بازرگانی (کلیه مقاطع) 
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت تبلیغات (فرهنگی)
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  shahlakarimi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


کلانتری- مسلم

کلانتری- مسلم


 نام خانوادگی:  کلانتری
 نام:  مسلم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  m_kalantarin@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه دانشکده

مالکی- محمدباقر

مالکی- محمدباقر


نام خانوادگی:  مالکی
نام:  محمد باقر
سمت:  کارشناس مسؤول خدمات آموزشی (معاون اداره در بخش کارشناسی)
تحصیلات:  کارشناسی
تلفن:  61117631
ایمیل:  mo_maleki@ut.ac.ir
اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی - طبقه همکف- اداره آموزش

محمدی- لیلا

محمدی- لیلا


 نام خانوادگی:  محمدی
 نام:  لیلا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117747
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی

محمودی- جواد

محمودی- جواد


 نام خانوادگی:  محمودی
 نام:  جواد
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

مزیدی- مجتبی

مزیدی- مجتبی


 نام خانوادگی:  مزیدی
 نام:  مجتبی
 سمت:  مسؤول روابط عمومی و سمعی و بصری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117650
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

ملکی- امیرحسین

ملکی- امیرحسین


 نام خانوادگی:  ملکی
 نام:  امیرحسین
 سمت:  کارشناس کتابدار
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش شناسی
 تلفن:  61117715
 ایمیل:  ahmaleki@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- بخش اداری- خدمات پشتیبانی و فنی

ناصری- ربابه

ناصری- ربابه


 نام خانوادگی:  ناصری
 نام:  ربابه
 سمت:  رئیس حسابداری تا تاریخ 10 مهر 1400
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117639
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

نظامی- زهره

نظامی- زهره


نام خانوادگی:  نظامی
نام:  زهره
سمت:  رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده
تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
تلفن:  61117735
ایمیل:  znezami@ut.ac.ir
اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 


نوراله- علی

نوراله- علی


 نام خانوادگی:  نوراله
 نام:  علی
 سمت:  رئیس اداره امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی- و شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117671
 ایمیل:  alinoorallah@ut.ac.ir
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی- طبقه بالا

نوری- علی

نوری- علی


 نام خانوادگی:  نوری
 نام:  علی
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق: