پرسش‌های متداول آموزشی و راهنمای دانشجویان

عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
1- چگونه امور آموزشی خود را پی‌گیری نمایم؟ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 1367
2- روش ارتباط با پیشخوان خدمت اداره کل آموزش دانشگاه تهران ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 1966
3- ثبت نام و ایجاد سرترم ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 1862
4- درخواست حذف و اضافه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 1852
5- معافیت تحصیلی ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 1854