پرسش‌های متداول آموزشی و راهنمای دانشجویان

عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
1- چگونه امور آموزشی خود را پی‌گیری نمایم؟ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 2426
2- روش ارتباط با پیشخوان خدمت اداره کل آموزش دانشگاه تهران ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 2992
3- ثبت نام و ایجاد سرترم ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 2923
4- درخواست حذف و اضافه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 2854
5- معافیت تحصیلی ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 2873