راهنمای کارکنان

عنوان تاریخ ایجاد تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
فرایند جذب دانشجوی خارجی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 867
راهنمای امضای مجازی صورت جلسات دفاع در سامانه جامع آموزش ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 147
نظامنامه اخلاق آموزش ۱۳۹۹/۱۲/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲ 359
راهنمای درخواست گواهی رتبه اول دانش آموختگان ارشد ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ 202
فیلم راهنمای درخواست دفاع (ویژه دانشجویان) ۱۳۹۹/۰۸/۷ ۱۳۹۹/۰۸/۷ 483
فیلم راهنمای بررسی درخواست دفاع دانشجو (ویژه اساتید راهنما و مدیران گروه) ۱۳۹۹/۰۸/۷ ۱۳۹۹/۰۸/۷ 284
فرآیند کارنامه خوانی و اعلام محرومیت دانشجویان توسط کارشناس ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱ 817
فرآیند شماره ۹: فرآیند تسویه حساب دانشجوی بورسیه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 727
فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان سایر دانشکده/پردیس‌های دانشگاه تهران ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 1033
درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 408
صورتجلسه شورا در خصوص مقالات دانشجویان پژوهش محور، ظرفیت کلاس، عدم تشکیل کلاس موازی، الزام حضور دانشجو و استاد در جلسات امتحانی پایانی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ 434