راهنمای کارکنان

عنوان تاریخ ایجاد تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
راهنمای امضای مجازی صورت جلسات دفاع در سامانه جامع آموزش ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 26
نظامنامه اخلاق آموزش ۱۳۹۹/۱۲/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲ 234
راهنمای درخواست گواهی رتبه اول دانش آموختگان ارشد ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ 77
فرایند جذب دانشجوی خارجی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۴ 583
فیلم راهنمای درخواست دفاع (ویژه دانشجویان) ۱۳۹۹/۰۸/۷ ۱۳۹۹/۰۸/۷ 242
فیلم راهنمای بررسی درخواست دفاع دانشجو (ویژه اساتید راهنما و مدیران گروه) ۱۳۹۹/۰۸/۷ ۱۳۹۹/۰۸/۷ 167
فرآیند کارنامه خوانی و اعلام محرومیت دانشجویان توسط کارشناس ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱ 474
فرآیند شماره ۹: فرآیند تسویه حساب دانشجوی بورسیه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 542
فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان سایر دانشکده/پردیس‌های دانشگاه تهران ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 718
درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 320
صورتجلسه شورا در خصوص مقالات دانشجویان پژوهش محور، ظرفیت کلاس، عدم تشکیل کلاس موازی، الزام حضور دانشجو و استاد در جلسات امتحانی پایانی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ 349