راهنمای کارکنان

عنوان تاریخ ایجاد تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
راهنمای امضای مجازی صورت جلسات دفاع در سامانه جامع آموزش ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 77
نظامنامه اخلاق آموزش ۱۳۹۹/۱۲/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲ 284
راهنمای درخواست گواهی رتبه اول دانش آموختگان ارشد ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ 134
فرایند جذب دانشجوی خارجی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۴ 751
فیلم راهنمای درخواست دفاع (ویژه دانشجویان) ۱۳۹۹/۰۸/۷ ۱۳۹۹/۰۸/۷ 358
فیلم راهنمای بررسی درخواست دفاع دانشجو (ویژه اساتید راهنما و مدیران گروه) ۱۳۹۹/۰۸/۷ ۱۳۹۹/۰۸/۷ 225
فرآیند کارنامه خوانی و اعلام محرومیت دانشجویان توسط کارشناس ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱ 648
فرآیند شماره ۹: فرآیند تسویه حساب دانشجوی بورسیه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 633
فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان سایر دانشکده/پردیس‌های دانشگاه تهران ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 863
درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 373
صورتجلسه شورا در خصوص مقالات دانشجویان پژوهش محور، ظرفیت کلاس، عدم تشکیل کلاس موازی، الزام حضور دانشجو و استاد در جلسات امتحانی پایانی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ 390