مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

1399/07/30 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 17:00 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: فراز نبیی

1399/07/30 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 17:00 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: فراز نبیی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 17:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- پروپوزال
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: فراز نبیی
 
استاد راهنما: دکتر مهدی شامی زنجانی
 
استاد مشاور: دکتر نیما مختار زاده
 
استاد داور:
دکتر سعید روحانی, دکتر ایوب محمدیان, دکتر داتیس خواجه‌ئیان, دکتر کامران فیضی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 
 
آدرس کوتاه :