مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

1399/07/27 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 09:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: احسان نوری

1399/07/27 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 09:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: احسان نوری


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 08:00
تا ساعت: 09:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: احسان نوری
 
استاد راهنما: دکتر بابک سهرابی
 
استاد مشاور: دکتر احمد خلیلی
 
استاد داور:
دکتر امیر مانیان, دکتر جلیل حیدری دهویی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده

 

عنوان:

مطالعه‌ی سناریونگــاری برای کاهـش نابـرابری در فرصـتها با استفاده از مدل‌سازی عامل-محور

 
چکیده:
نابرابری منشا بسیاری از اختلالات و ناکارآمدی‌های سیستمی در یک جامعه است. بسیاری اعتقاد دارند که دارایی‌های تمام افراد در جامعه اعم از ثروت، موقعیت و سلامت باید یکسان‌سازی شود اما این رویکرد منجر به حذف ارزش تلاش فردی  و رقابت‌ها و همچنین مانع حس شکوفایی و توفیق‌طلبی در افراد می‌شود که در بلندمدت نارضایتی و رخوت به بار می‌آورد. در مقابل، بسیاری از محققان از سه دهه پیش با تکیه بر مفاهیم فلسفه‌ی سیاسی و عدالت توزیعی، به موضوع برابری در فرصت‌ها اشاره کرده‌اند که وجود انتخاب‌ها و موقعیت‌های یکسان برای رشد را در اولویت قرار می‌دهد. رومر (1998) در همین راستا چارچوبی را تدوین می‌کند که می‌توانیم در آن نابرابری در کسب دستاورد‌های ارزشمند مثل ثروت را بین گروه‌های مختلفی از جامعه با شرایط اولیه متفاوت بسنجیم. بر این اساس، دستاوردهای یک فرد باید صرفا وابسته به عواملی باشد که مسئولیتش به عهده‌ی خود او بوده است (از جمله تلاش و تصمیمات) و اثرات شرایط خارج از اختیار وی (مثل درآمد و تحصیلات والدین) خنثی گردد. با این حال تفکیک این موارد با داشتن داده‌های تجمیعی و انجام مطالعات آماری بسیار دشوار است، لذا در این تحقیق با تکیه بر تئوری سیستم‌های پیچیده تطبیق پذیر، یک مدل عامل-محور ارائه می‌شود که می‌تواند پویایی‌های رفتار سطح فردی را شبیه‌سازی نموده و الگوها سطح کلانی که از درهم‌کنش آنها ایجاد می‌شود را شناسایی نماید. مدل‌سازی عامل-محور روشی شناخته‌شده برای درک رفتارهای سطح سیستم است و محققان علوم اجتماعی نیز با موفقیت توانسته‌اند جامعه را در قالب یک سیستم پیچیده متشکل از عامل‌های خودمختار (افراد) که با یکدیگر و محیط اطراف خود ارتباط دارند شبیه‌سازی کنند. در اینجا تمامی افراد و فرصت‌های موجود در جامعه به صورت عامل‌های مستقل در یک مدل مفهومی تعریف می‌شوند که افراد در تلاش برای کسب فرصت‌ها و جمع‌آوری دستاوردهای دلخواهشان هستند. .....
 
آدرس کوتاه :