مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

نظری- محسن

نظری- محسن


{name=name, data=محسن, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نظری
 نام:  محسن
 سمت:  مدیر گروه مدیریت بازرگانی
 تحصیلات:  دکترا - دانشیار
 تلفن:  61115672
 ایمیل:  mohsen.nazari@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 59

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :