مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع


با سلام و احترام؛

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه فنی، شیمی و مهندسی شیمی، اقتصاد، روانشناسی، علوم اجتماعی و رفتاری، مدیریت و تربیت بدنی به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع‌رسانی شایسته و سریع به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در خصوص ارائه پروپوزال در سامانه با در نظر گرفتن مهلت ارسال صورت پذیرد. علاقمندان می‌توانند جهت اخذ اطلاعات تکمیلی به بخش فهرست طرح‌ها به آدرس http://sate.atf.gov.ir مراجعه فرمایند.

 

لیست عناوین تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع:

 • داده‌های بزرگ و تحلیل داده و داده کاوی بانک مسکن، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، بانک مسکن
 • بررسی مقایسه‌ای بانکداری توسعه‌ای در ایران و سایر کشورهای اسلامی، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، بانک مسکن
 • بررسی و شبیه سازی راندمان جداسازی Slug واحد ۴۰۰ و ارائه راه کارهای جهت ارتقا راندمان جداسازی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی راه کارهای جایگزین جهت تنظیم نقطه شبنم هیدروکربنی در پارسیان ۱، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای هیبریدی جهت کاهش میزان آب ورودی به بسترهای جذب پارسیان ۱، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی جامع ارتقا راندمان کوره‌های فرآیندی واحدهای ۴۰۰ و ۵۰۰، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و شبیه سازی به منظور ارتقا راندمان مبدل‌های احیا در واحدهای ۴۰۰ و ۵۰۰، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش ظرفیت جذب جاذبه‌ای مورد استفاده در نمزدایی از گاز طبیعی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور شناسایی مؤلفه‌های نوآوری فناورانه در صنایع پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت زنجیره تأمین تاب آور در صنایع پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور کاهش رفتارهای ناایمن با استفاده از تکنیک‌های ایمنی مبتنی بر رفتار BBS ، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور تقویت فرهنگ HSE در سازمان ، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی نظام سلامت کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت استعداد در سازمان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در شرکت، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی بوروکراسی سازمانی در شرکت بر مبنای دیدگاه‌های جابجایی هدف، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران و سرپرستان در شرکت‌های پالایشی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی، تبیین و اولویت بندی عوامل ریسک مالی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناخت چالشهای پیش روی مسؤولیت اجتماعی شرکت و راهکارهای مرتبط با آن، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی عوامل مؤثر بر اختلالات اسکلتی و عضلانی کارکنان ارائه راهکار، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی موانع یادگیری سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر چابکی سازمان،، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی اجرای نظام مشارکت و پیشنهادات، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تأثیر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی سلامت اداری و سازمانی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی نظام جبران خدمات، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر وضعیت سلامتی رانندگان ماشین‌های صنعتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی روشنایی در محیط کار و بررسی تأثیر آن در بهره وری نیروی کار و وقوع حوادث، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی مواجهه با گرما / سرمای ناشی از عملیات ومحیط وخطر گرمازدگی در کارکنان واعمال روش‌های کنترلی مناسب برای محافظت افراد با در نظر گرفتن علائم حیاتی (دمای بدن-نبض وفشار خون)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی اثرات گرمای محیط کار در بهره وری کارگران واحدهای عملیاتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی ریسک‌های بهداشت حرفه‌ای مواجهه با عوامل شیمیایی و آلاینده‌های محیط کار وارتباط آن با نتایج پایش های بیولوژیکی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از روش‌های مناسب ارزیابی پوسچر در کارکنان عملیاتی واجرای روش‌های کنترلی برای بهبود پوسچرهای کاری وایستگاه های کاری، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان عملیاتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان اداری، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی محیط‌های کاراداری (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی یکی از محیط‌های کار عملیاتی (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی و استقرار سیستم ارگونومی مشارکتی، تأثیر برروند بهبود کیفیت وبهره وری سازمان و مقایسه آن با ارگونومی سنتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی توانایی کار جسمی (P.W.C) در کارکنان وارایه روش‌های عملی و کاربردی جهت انتخاب مناسب برای کارهای فیزیکی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب و معرفی سیستم مدیریتی محیط زیست کارآ و مناسب در شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست در شرکت پالایش گاز پارسیان (پژوهشی-کاربردی)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه و بررسی روش‌های مختلف ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی در احداث شرکت پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه وبررسی روش‌های مختلف ارزیابی ریسک زیست محیطی در بخش‌های مختلف پالایش شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و مطالعه نوبتکاری و اثرات مخرب آن در کوتاه مدت و بلند مدت بر پرسنل پالایشگاه پارسیان و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش مضرات بر سلامتی پرسنل.، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
آدرس کوتاه :