مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی ورودی دکترای سال 98

راهنمای برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی ورودی دکترای سال 98


فرآیند برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی وردی دکترای سال 98 به شرح ذیل به اطلاع رسانیده می‌شود.

داوطلبان لازم است کارت ورود به جلسه و اصل مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه یا گذرنامه) را به همراه داشته باشند.

داوطلبان باید برای شرکت در مصاحبه شفاهی مدارک طبق چک لیست اعلام شده در وب‌سایت دانشکده مدیریت به همراه داشته باشند.

برای دسترسی به نقشه دانشکده برای دسترسی به ساختمانها اینجا کلیک کنید.

دانلود فایل راهنما به صورد PDF

آدرس کوتاه :