مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای امضای مجازی صورت جلسات دفاع در سامانه جامع آموزش

راهنمای امضای مجازی صورت جلسات دفاع در سامانه جامع آموزش


1. استاد مدعو برای ورورد به سامانه جامع آموزش و امضای مجازی صورت جلسات دفاع باید دارای کد هویت موقت باشد.
 
2. اساتیدی که فاقد کد هویت هستند، درخواست خود را از طریق ایمیل یا تلفن به مسوول مربوطه (آقای مالکی) ارسال نمایند. مدت اعتبار کد هویت موقت دو سال می باشد.
 
3. به محض ورود اطلاعات اساتید داور (خارج از دانشگاه تهران) از bpms.ut.ac.ir و دریافت کد هویت موقت، اطلاعات به طور خودکار وارد سامانه آموزش می‌شود.
 
4. نماینده تحصیلات تکمیلی در دکمه ثبت توضیح، نمره / درجه پایان نامه / رساله دانشجو را ثبت نماید.
 
 
 
آدرس کوتاه :