مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

تقاضای استفاده از خوابگاه در ایام امتحانات پایان ترم (ویژه دانشجویان مجازی)

تقاضای استفاده از خوابگاه در ایام امتحانات پایان ترم (ویژه دانشجویان مجازی)


به اطلاع دانشجویان دوره‌های الکترونیکی (مجازی) می‌رساند،

امور دانشجویی دانشکده سعی دارد برای دانشجویان شهرستانی که در ایام امتحانات پایان ترم نیازمند خوابگاه هستند، تسهیلاتی را فراهم آورد.

لذا به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه می‌رساند که تقاضای خود را به ایمیل مسئول امور دانشجویی ارسال نمایند.

  1. نام و نام خانوادگی دانشجو
  2. شماره دانشجویی
  3. شهر محل سکونت
  4. تاریخ دقیق روزهایی که دانشجو متقاضی استفاده از خوابگاه می‌باشد

مسئول آمور دانشجویی - آقای غلامی  alirezagholami@ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :