مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پذیرش دانشجو بدون آزمون (استعدادهای درخشان) برای سال تحصیلی 1401 - 1400 در دانشگاه‌های سراسر کشور

اطلاعیه پذیرش دانشجو بدون آزمون (استعدادهای درخشان) برای سال تحصیلی 1401 - 1400 در دانشگاه‌های سراسر کشور


تذکر: 

در صورت دریافت پذیرش از سایر دانشگاهها، جدول زیر به‌روز‌رسانی خواهد شد.

  نام دانشگاه لینکها
1

دانشگاه سیستان و بلوچستان

لینک1  -  لینک 2
2 دانشگاه کردستان لینک
3 دانشگاه سمنان لینک
4 دانشگاه ایلام لینک
5 علوم دریایی چابهار لینک
6 دانشگاه اراک لینک
7 دانشگاه اردکان لینک1   لینک2    لینک3
8 دانشگاه الزهرا لینک
9 دانشگاه تربیت مدرس لینک
10 دانشگاه تفرش لینک
11 دانشگاه شهید بهشتی (ارشد) لینک
12 دانشگاه صنعتی اراک لینک
13 دانشگاه صنعتی ارومیه لینک
14 دانشگاه فسا لینک1  لینک2   لینک3
15 دانشگاه یزد لینک1  لینک2
16 دانشگاه شهید باهنر کرمان لینک
17 دانشگاه بیرجند لینک
18 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان لینک
19 دانشگاه حضرت معصومه (س) لینک
20 دانشگاه صنعتی اصفهان لینک
21 دانشگاه علامه طباطبایی لینک
22 دانشگاه ولایت لینک
23 دانشگاه خلیج فارس لینک
24 دانشگاه ولی عصر لینک
25 دانشگاه رازی لینک
26 دانشگاه بجنورد لینک
27 دانشگاه علم و فناوری مازندران لینک
28 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته لینک
29 دانشگاه شاهد لینک
30 دانشگاه صنعتی کرمانشاه لینک
31 دانشگاه کوثر بجنورد- ویژه دختران لینک
32 دانشگاه مازندران لینک
33 دانشگاه محقق اردبیلی لینک
34 دانشگاه هنر لینک
35 مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی لینک
36 دانشگاه بوعلی سینا لینک
37 دانشگاه صنعتی قم لینک
38 دانشگاه قم لینک
39 دانشگاه زنجان لینک
40 دانشگاه هنر اصفهان لینک
41 مؤسسه آموزش عالی فضیلت لینک
42 دانشگاه بجنورد لینک
43 دانشگاه گلستان لینک
44 دانشگاه شیراز لینک
45 دانشگاه تربیت مدرس (برای مقطع دکتری) لینک
46 دانشگاه صنعتی مالک اشتر لینک
47 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان لینک
48 دانشگاه کردستان لینک
49 دانشگاه علامه طباطبایی لینک
50 دانشگاه هنر اصفهان لینک
51 دانشگاه محقق اردبیلی لینک
52 دانشگاه مازندران لینک
53 دانشگاه شهید بهشتی (دکتری) لینک
54 دانشگاه صنعتی ارومیه لینک
55 دانشگاه صنعتی شیراز لینک
56 دانشگاه سمنان (مقطع ارشد) لینک
57 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان لینک

58

دانشگاه باهنر کرمان (دکتری) لینک

59

دانشگاه صنعتی قوچان (ارشد) لینک

60

دانشگاه کاشان (دکتری) لینک

61

دانشگاه فردوسی مشهد (دکتری) لینک

62

دانشگاه تبریز (دکتری) لینک

 

 

 

آدرس کوتاه :