مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه اداره کل آموزش دانشگاه در خصوص آخرین مهلت ارائه درخواست حذف ترم و حذف اضطراری در ترم دوم تحصیلی سال ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه اداره کل آموزش دانشگاه در خصوص آخرین مهلت ارائه درخواست حذف ترم و حذف اضطراری در ترم دوم تحصیلی سال ۹۹-۱۳۹۸


احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۲۲/پ/۲۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با توجه به اصلاح تاریخ حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در تقویم آموزشی به استحضار می‌رساند؛ آخرین مهلت ارائه درخواست جهت حذف نیمسال تحصیلی (با احتساب - بدون احتساب) در سنوات تحصیلی تا پایان زمان حذف اضطراری طبق تقویم دانشگاهی می‌باشد.

بدیهی است به درخواست‌های واصل شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مطلوب به دانشجویان اطلاع رسانی گردد.


لینک دانلود تقویم دانشگاهی

 

 

آدرس کوتاه :