رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

 

دکتری

حسابداری   حسابداری و حسابرسی   حسابداری و حسابرسی
مدیریت دولتی   مدیریت دولتی   مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی   مدیریت بازرگانی   مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی   مدیریت صنعتی   مدیریت صنعتی
مدیریت مالی   مدیریت مالی   مدیریت مالی
* مدیریت کسب و کار   مدیریت فناوری اطلاعات   مدیریت فناوری اطلاعات
علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری)   مدیریت منابع انسانی   مدیریت منابع انسانی

 

 

گرایش رشته‌های مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با هم مشابه بوده و بصورت جدول زیر می‌باشد.

رشته گرایش
حسابداری و حسابرسی  
مدیریت دولتی خط مشی‌گذاری عمومی- تحول رفتار سازمانی- بودجه و مالیه عمومی- مهندسی آینده پژوهی- آینده پژوهی- مدیریت امور شهری
مدیریت بازرگانی مدیریت MBA- مدیریت رسانه- مدیریت راهبردی (استراتژیک)
مدیریت صنعتی تولید و عملیات- تحقیق در عملیات- تکنولوژی- کیفیت و بهره‌وری- مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت مالی حقوق مالی- بیمه- مستغلات- بانکداری- مهندسی مالی و مدیریت ریسک- تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در نفت و گاز
مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند- کسب و کار الکترونیک- سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته- مدیریت پروژه‌های فناوری
مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی- مدیریت عملکرد و بهره‌وری
علم اطلاعات و دانش‌شناسی