امور فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی امور فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی

نوراله- علی

{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوراله
 نام:  علی
 سمت:  مسؤول امور تربیت بدنی و امور فرهنگی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117671
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی- طبقه بالا

شریفی- اکرم

{name=name, data=اکرم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شریفی
 نام:  اکرم
 سمت:  کارشناس امور فرهنگی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117608
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی