معرفی گروه مدیریت بازرگانی معرفی گروه مدیریت بازرگانی

معرفی گروه:

این گروه که در سال 1343 در دانشکده مدیریت (مؤسسه علوم اداری و بازرگانی سابق) شکل گرفته است، با دو گرایش بازاریابی و سیاست‌گذاری بازرگانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش و تربیت دانشجو می‌کند. رویکرد اصلی در برگزاری مقاطع مختلف تحصیلی، افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل روز کسب و کار، توان نظریه پردازی و توانمندی حل مسائل و ارائه راهکارهای متنوع عملیاتی برای مسائل مختلف پیش روی کسب و کارها است.

در گرایش بازاریابی، دیدگاه نسبت به آن به مثابه یک عنصر حیاتی برای رشد طبیعی هر کسب و کار است و نقش آن در سازمان خلق ارزش از طریق شناخت دقیق‌تر نیازهای مشتریان و ارائه محصولات و خدمات خلاقانه، بیان ارزش از طریق کانال‌های مختلف و همچنین برندسازی و کسب ارزش خلق شده با قیمت‌گذاری متناسب با شرایط بازار و رقابت با هدف کسب حداکثر ارزش است. دروس ارائه شده توسط اساتید این گروه موضوعات متنوعی از حوزه بازاریابی را در بر می گیرد.

در گرایش سیاست بازرگانی (مدیریت استراتژی)، شرکت ها به عنوان رقبا در فضای اقتصادی تحلیل می شوند. مسائل اصلی آنها شامل توسعه و اثربخشی استراتژی سازمان‌ها در دو سطح کسب و کار و هلدینگ؛ تحلیل فضای رقابتی کسب و کار و پایداری استراتژی در طول زمان است. تحقیقات و کلاس‌های ارائه شده توسط اساتید این گروه با بررسی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، و سیاسی و با تمرکز بر رقابت محلی و جهانی پیگیری می‌شود.

معرفی رشته:

رشته مدیریت بازرگانی شامل مدیریت تحول، بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی، روابط انسانی، فنون تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی و امور مالی و اقتصادی برای نیل به اهداف ذیل دایر شده است:

  •  افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای آن؛
  • آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان ها و مؤسسات بازرگانی – تجاری و صنعتی
  •  افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید؛
  •   ایجاد زمینه لازم برای رشد فردی و حرفه ای.

در ضمن این گروه در سال 1384 موفق به اخذ مجوز راه اندازی و پذیرش دانشجو  مدیریت اجرایی گردید و برای کسب مجوز گرایش تجارت الکترونیک و دکتری مدیریت حرفه ای اقدامات عمده ای انجام داد.لازم به توضیح است که رشته مدیریت اجرایی اکنون دارای گروه مستقلی هستند.

 

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 20 نتیجه
از 1
 
محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی 

استادیار
شماره تماس: 61117779
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43
پست الکترونیکی: 
هاشم آقازاده

هاشم آقازاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117624
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 40
پست الکترونیکی: 
منوچهر انصاری

منوچهر انصاری 

دانشیار
شماره تماس: 61117699
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 56
پست الکترونیکی: 
نسترن حاجی حیدری

نسترن حاجی حیدری 

دانشیار
شماره تماس: 61117726
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 405
پست الکترونیکی: 
علی حیدری

علی حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طهمورث حسنقلی پوریاسوری

طهمورث حسنقلی پوریاسوری 

استاد
شماره تماس: 61117763
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 27
پست الکترونیکی: 
محمد حقیقی

محمد حقیقی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61117609
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 50
پست الکترونیکی: 
امیر خانلری

امیر خانلری 

استادیار
شماره تماس: 02161117794
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 517
پست الکترونیکی: 
داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان 

استادیار
شماره تماس: 61117657
اتاق: ساختمان جنوبی، ضلع غربی، راهروی پایین، اتاق 140
پست الکترونیکی: 
علی دیواندری

علی دیواندری 

استاد
شماره تماس: 61117674
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 61
پست الکترونیکی: 
طاهر روشندل اربطانی

طاهر روشندل اربطانی 

استاد
شماره تماس: 61117725
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 36
پست الکترونیکی: 
محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 61117789
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 47
پست الکترونیکی: 
سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی 

استادیار
شماره تماس: 61117786
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 411
پست الکترونیکی: 
داود کریمی دستجردی

داود کریمی دستجردی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود کیماسی

مسعود کیماسی 

استادیار
شماره تماس: 61117749
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 48
پست الکترونیکی: 
سیدابوالقاسم میرا

سیدابوالقاسم میرا 

استادیار
شماره تماس: 61117615
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 37
پست الکترونیکی: 
محسن نظری

محسن نظری 

دانشیار
شماره تماس: 61115672
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 59
پست الکترونیکی: 
روزا هندیجانی

روزا هندیجانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحامد وارث

سیدحامد وارث 

استادیار
شماره تماس: 88003575
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داور ونوس

داور ونوس (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 20 نتیجه
از 1