اخبار آموزشی و پژوهشی اخبار آموزشی و پژوهشی

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد (نیمسال اول سال 1398)
برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد (نیمسال اول سال 1398)
اعلام روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری
اعلام روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری
روزهای دفاع به شرح جدول ....
بخشنامه صدور گواهی تحصیلی یا معدل
بخشنامه صدور گواهی تحصیلی یا معدل
دانشگاه سبز (الکترونیکی شدن پرونده تحصیلی دانشجویان)
دانشگاه سبز (الکترونیکی شدن پرونده تحصیلی دانشجویان)

اخبار عمومی اخبار عمومی

اطلاعیه خروج از کشور دانشجویان مشمول در اربعین حسینی
اطلاعیه خروج از کشور دانشجویان مشمول در اربعین حسینی
انتشار «طرح درس جدید مدیریت رسانه» در سطح بین المللی
انتشار «طرح درس جدید مدیریت رسانه» در سطح بین المللی
طر ح درس مدیریت رسانه (به صورت کتاب به زبان انگلیسی) توسط اساتید این گروه در دانشکده مدیریت تدوین و توسط انتشارات تخصصی «رسانه قرن بیست و یکم» وابسته به دانشگاه پورتوی پرتغال منتشر گردید.
ساعات مراجعه و پاسخگویی دانشکده در ایام تابستان
ساعات مراجعه و پاسخگویی دانشکده در ایام تابستان
اطلاعیه‌ مهم: تعطیلی سایتهای رایانه‌ای ساختمان الغدیر
اطلاعیه‌ مهم: تعطیلی سایتهای رایانه‌ای ساختمان الغدیر
به دلیل انجام تعمیرات و نوسازی ساختمان الغدیر ....
شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان