اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

امور اداری و پرسنلی

معرفی واحد:

انجام امور اداری، استخدامی و فعالیت های اجرایی در سطوح کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده و ارائه بخشی از خدمات رفاهی به آنان در طول دوران خدمت بر عهده این اداره می باشد. از آنجا که در مدیریت نوین، منابع انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، فعالیت های این حوزه می تواند نقش مهمی در افزایش کارایی و انگیزه کارکنان داشته باشد تا بتوان با ایجاد محیطی سالم و منصفانه به اهداف فردی، گروهی و سازمانی رسید.

وظایف:

✽اجرای قوانین و آیین نامه های اداری، استخدامی و مصوبات

✽ انجام امور استخدامی اعضای هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی

✽ برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان غیر هیأت علمی

✽ کمک در توسعه استعدادها و افزایش مهارت های افراد

✽ تهیه آمار و اطلاعات نیروی انسانی

✽ ارزیابی دوره ای و مستمر عملکرد کارکنان غیر هیأت علمی و اعمال مقررات بر اساس آن

✽ مشارکت در امور سیاست گذاری و تصمیم گیری درباره نیروی انسانی دانشکده

✽ همکاری در به هنگام سازی مستمر اطلاعات سیستم های تحت وب کارگزینی

✽ کنترل و نظارت مستمر بر حضور و غیاب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه

✽ کلیه امور ثبت تردد و مرخصی های پرسنل

✽ امور مربوط به ارتقای شغلی کارکنان

✽ امور مربوط به تبدیل وضعیت اساتید

✽ صدور احکام مأموریت های داخلی و خارجی

✽ صدور احکام انتصاب داخلی دانشکده

✽ مشاوره و ارائه راهکارهای قانونی به پرسنل

✽ صدور گواهی های اشتغال به کار

✽ انجام امور مربوط به پرسنل امریه

✽ ارائه برخی خدمات رفاهی از قبیل امور مربوط به تسهیلات بانکی

✽ انجام امور رفاهی کارکنان و اساتید

✽ امور بیمه تکمیلی شامل دریافت مدارک اعلام خسارت، بررسی مدارک و رفع نواقص، ارسال به

بیمه مرکزی دانشگاه جهت دریافت خسارت و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص واریز هزینه ها

و بخشنامه های بیمه تکمیلی

✽ امور مربوط به سفر کارکنان

✽اجرای برنامه های اردو و یا بازدید ویژه پرسنل

✽ امور مربوط به بسته های نقدی و غیر نقدی پرسنل و انجام همکاری های لازم با اداره رفاه

دانشگاه در این خصوص

✽ دریافت و صدور نامه ها

علیپور یگانه- مریم

علیپور یگانه- مریم


 نام خانوادگی:  علیپور یگانه
 نام:  مریم
 سمت:  رئیس امور اداری و پرسنلی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117752
 ایمیل:  ma_yeganeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه همکف- اتاق اول (سمت چپ)

حسین‌زاده- حمید

حسین‌زاده- حمید


 نام خانوادگی:  حسین‌زاده
 نام:  حمید
 سمت:  کارشناس دبیرخانه
 تحصیلات:  لیسانس، مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117638
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری-2

سمیعی- مهشید

سمیعی- مهشید


 نام خانوادگی:  سمیعی
 نام:  مهشید
 سمت:  کارشناس دبیرخانه و مسؤول امور اداری اعضای هیأت علمی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت
 تلفن:  61117680
 ایمیل:  e_samiei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری2

عزیز زاده کرکان- پروین

عزیز زاده کرکان- پروین


 نام خانوادگی:  عزیز زاده
 نام:  پروین
 سمت:  کارشناس امور رفاهی و کنترل تردد
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117614
 ایمیل:  parvinazizzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری2