اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

امور مالی

 

کلیه امور مالی دانشکده از جمله خدمات حسابداری، امور دریافت‌ها، پرداخت‌های مربوط به حقوق کارکنان و اساتید، حق‌التدریس و حق‌التحقیق، انجام خریدهای تنخواهی و متمرکز در واحد مالی انجام می‌شود.

اهم فعالیتهای امور مالی عبارت است از:

واحد حسابداری:

حساب اختصاصی

بررسی فاکتورهای ارائه شده از نظر قانونی و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی دانشگاه

صدور اسناد مالی شامل اسناد پیش پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی

صدور اسناد هزینه و صدور چک‌های مربوط به اسناد و یا واریز از بدهی اشخاص یا شرکت‌ها

صدور اسناد حق التدریس و حق التحقیق و داوری پایان‌نامه‌های اساتید هیات علمی و اساتید مدعو

تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به درآمدها و مکاتبه با اداره کل امور مالی دانشگاه

صدور اسناد درآمد

تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت پروژه و صورتجلسه طرح‌های کاربردی اساتید

صدور اسناد طرح‌های کاربردی اساتید

تهیه و تنظیم گزارشات کسورات قانونی دارایی، سپرده در هر ماه برای بستن حساب و ارائه گزارش به اداره کل امور مالی دانشگاه

صدور اسناد اضافه واریزی شهریه دانشجویان شهریه پرداز اعم از دانشجویان مجازی و نوبا دوم (شبانه)

ارسال اسناد و واریز از بدهی دانشکده با اداره کل امور مالی دانشگاه

ثبت صورتحساب بانکی (غیرقابل برداشت و اختصاصی)

شناسایی مبالغ واریز شده به حساب غیرقابل برداشت و مکاتبه با داره کل امور مالی برای اخذ وجوه

تسویه حساب دانشجویی (مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری)

بررسی و کنترل شهریه دانش پذیران دوره های MBA  و  DBA مرکز آموزش‌های آزاد و موسسات مرتبط و مشخص کردن قدرالسهم هر موسسه بر اساس شهریه پرداختی دانش پذیران هر یک از موسسات

صدور اسناد مروبط به قدرالسهم هر موسسه

تهیه و تنظیم اسناد و صدور چک های حق التدریس دوره های آموزشهای آزاد و موسسه های مرتبط

تایید مالی پرداخت شهریه دانش پذیران دوره های MBA  و  DBA  برای صدور گواهی اتمام دوره

 

کارپردازی:

انجام خرید کالاهای اموالی و مصرفی و هماهنگی برای تعمیرات کالاها

حضور در جلسات کمیته خرید به عنوان دبیر جلسه برای بررسی درخواستهای واحدها اعم از خرید کالاهای اموالی و مصرفی

پس از بررسی و تصمم گیری درخواستهای واحدها بنا به صرفه و صلاح دانشکده برای هزینه کمتر برای استفاده بهینه تر

مراجعه به مراکز فروش و شرکتهای مربوطه کالاها برای اخذ استعلام قیمت

پس از اخذ استعلام قیمتها ارسال به کمیته خرید برای بررسی کمترین قیمت با بهترین کیفیت

پس از تایید کمیته خرید و تامین اعتبار توسط امور مالی دانشکده هماهنگی برای ارسال کالاها و یا ارائه خدمات به دانشکده و ارسال مدارک هرینه برای صدور چک

پس از هماهنگی تحویل کالاها و یا ارئه خدمات به دانشکده تایید مسئولین واحدها و یا درخواست کننده برای صحت و سلامت کالاهای تحویل شده به دانشکده و یا حسن انجام کار

بررسی و تنظیم مداکر هزینه برای ارسال به انبار مصرفی یا اموالی برای صدور رسید کالا یا قبض انبار

پس از صدور قبض انبار، کنترل مدارک اعم از درخواست، پیش فاکتور، تایید پیش فاکتور، اصل فاکتور، برگه ارزش افزوده مالیات، برگه مالیات حقیقی با کد ملی، مجوز فعالیت تجاری اصناف و غیره برای تایید کارپرداز با مهر کمترین بها به صرفه و صلاح دانشگاه مورد تایید است طبق بخشنامه امور مالی دانشگاه.

 

امین اموال:

رویت کالاهای خریداری شده و تحویل کالا با حضور کارپرداز و انباردار

تطابق کالا با برگه درخواست، بررسی کالا از نظر صحت، سلامت، صدمه دیدگی و مرغوبیت با حضور کارشناس فنی و درخواست کننده کالا

کنترل تعداد قطعات جانبی کالا از نظر کیفی و کمی

صدور قبض انبار و الصاق برچسب اموال، الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضا از تحویل گیرندگان اموال

کسب اطلاع از جابه جایی کالاها و کنترل اموال تامین شده قبلی از نظر صخحت و سلامت و تکمیل فرمهای موجودی کالای هر قسمت یا فرمهای جابه جایی کالا

تحویل اموال مورد جابه جایی به تحجویل گیرنده جدید یا انبار و اخذ امضاهای لازم

به روزآوری فرمهای صورت برداری اموال هر شش ماه یکبار

پی گیری مغایرتهای احتمالی در اموال تا حصول نتیجه

ثبت دفتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورت حسابهای رسیده

تهیه صورتحسابهای فرستاده برای اداره اموال دانشگاه

گزارش به مدیر واحد در صورت سرقت اموال و در صورت کشف آن با کنترل نمودن آن از نظر سالم بودن و تحویل

صدور مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه و کنترل ان پس از برگشت

اجرای نظام نوین مالی، صورت برداری از کلیه اموال و ثبت در نرم افزارها

 

تحصیلدار

انجام کلیه امور بانکی، مراسلات دانشکده با دانشگاه و سازمانهای مرتبط (اداره مالیات، شامل بیمه، بازنشستگی و ...).

 

آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


 

 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رئیس امور مالی دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117781
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

 


از دانشجویان گرامی خواهشمند است:

در صورت نیاز به تماس تلفنی (جهت امور شهریه و ...) فقط با کارشناس مالی دانشجویان (خانم عصارش) تماس بگیرند و به سایر کارشناسان زنگ نزنند. (با تشکر)

کارشناس حسابداری

حسینعلی‌پور- مریم

حسینعلی‌پور- مریم


 نام خانوادگی:  حسینعلی‌پور
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  7781
 ایمیل:  ma_alipour@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

شمسعلی‌زاده- ساناز

شمسعلی‌زاده- ساناز


 

 نام خانوادگی:  شمسعلی زاده
 نام:   ساناز
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور اعضای هیات علمی وکارکنان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117649
 ایمیل:  s.shamsalizade@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

 


عصارش- خدیجه

عصارش- خدیجه


 نام خانوادگی:  عصارش
 نام:  خدیجه
 سمت:  کارشناس حسابداری (رسیدگی به امور دانشجویان)
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117740
 ایمیل:  kasaresh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو

همکاران امور مالی

خزائی- امید رضا

خزائی- امید رضا


 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  امید رضا
 سمت:  کارشناس کارپردازی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  khazaie@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

شاهوردی- نصراله

شاهوردی- نصراله


 نام خانوادگی:  شاهوردی
 نام:  نصراله
 سمت:  مسؤول کارپردازی- مسؤول پشتیبانی و خدمات عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117692
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

فعالی- رضا

فعالی- رضا


 نام خانوادگی:  فعالی
 نام:  رضا
 سمت:  امین اموال و انباردار
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117626
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو