مالکی- محمدباقر

{name=name, data=محمدباقر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مالکی
 نام:  محمدباقر
 سمت:  مسؤول اداره آموزش (مقطع کارشناسی)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117631
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- همکف- انتهای راهرو - اداره آموزش

غفاری- جواد

{name=name, data=جواد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  غفاری
 نام:  جواد
 سمت:  کارشناس مقطع کارشناسی (دولتی + حسابداری + صنعتی)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117717
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- همکف- انتهای راهرو - اداره آموزش

کلانتری- مسلم

{name=name, data=مسلم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کلانتری
 نام:  مسلم
 سمت:  کارشناس مقطع کارشناسی (دولتی + حسابداری + صنعتی)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117768
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- همکف- انتهای راهرو - اداره آموزش

کارکنان بخش پشتیبانی آموزشی کارکنان بخش پشتیبانی آموزشی

آبدار اصفهانی- فاطمه

{name=name, data=فاطمه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آبدار اصفهانی
 نام:  فاطمه
 سمت:  کارشناس فرایند دانش آموختگی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117733
 ایمیل:  f.abdaresfahani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی (راست) نیم طبقه بالا- اتاق اول

احمدی- رسول

{name=name, data=رسول, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  احمدی
 نام:  رسول
 سمت:  بایگان آموزشی (کلیه مقاطع تحصیلی)
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117762
 ایمیل:  saroolahmadi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- طبقه بالا- جنب آسانسور- روبروی کلاس 21

سرکی- اعظم

{name=name, data=اعظم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سرکی
 نام:  اعظم
 سمت:  فرایند دانش آموختگی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117733
 ایمیل:  azamserki1333@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی (راست) نیم طبقه بالا- اتاق اول

قیاسی- سیدرضا

{name=name, data=سیدرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  قیاسی
 نام:  سیدرضا
 سمت:  مسؤول امور کلاسها (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117601
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی(چپ)- نیم‌طبقه بالا- اتاق 126