معاونت اجرایی و دانشجویی

کرمی- غلامرضا

کرمی- غلامرضا


 نام خانوادگی:  کرمی
 نام:  غلامرضا
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون اجرایی و دانشجویی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  ghkarami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


مسؤول دفتر معاونت اجرایی

صفابخش- خسرو

صفابخش- خسرو


{name=name, data=خسرو, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  صفابخش
 نام:  خسرو
 سمت:  مسؤول دفتر معاونین اجرایی و پژوهشی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  safabakhsh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا- دفتر معاونت اداری و مالی