معرفی گروه مدیریت فناوری اطلاعات

معرفی گروه:

این گروه از سال 1384ش. با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد و اکنون در گرایش های  سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، کسب و کار الکترونیکی و مدیریت دانش (هوش کسب و کار و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات) دانشجو می پذیرد.

اعضای هیأت علمی این گروه عبارتند از: 2 استاد تمام ، 2 دانشیار و 3 استادیار

معرفی رشته:

رقابت های تنگاتنگ بین سازمان ها با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات محیط رقابتی را بسیار پیچیده نموده است. مدیریت متکی بر نرم افزارها و فناروی اطلاعات، مدیریت هوشمند مبتنی بر اطلاعات و نیروی کار آزموده، منابع اصلی قدرت امروز و فردا هستند. تحولات عظیم فناوری اطلاعات، تحولات چشمگیری در اقتصاد، مدیریت و جامعه ایجاد کرده است. به ویژه پیوند دو فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات با یکدیگر و مطرح شدن مباحثی مانند تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و دولت الکترونیکی، پرداختن به مقوله مدیریت فناوری اطلاعات را فزونی بخشیده است.

اهداف گروه مدیریت فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

  •  آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه اداره واحدها و معاونت های فناوری اطلاعات و همچنین مدیریت پروژه ها و طرح های فناوری اطلاعات در سازمان ها
  • جهت دهی علمی در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
  • امکان مشاوره مدیران سازمان های اجرایی در زمینه برنامه ریزی استراتژی، طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات.

 

اعضای هیات علمی گروه فناوری اطلاعات

 
change-logo

سمانه باقری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید روحانی

سعید روحانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117606 و 61117644
اتاق: ساختمان اداری- طبقه بالا
پست الکترونیکی: 
بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی 

شماره تماس: 61117630
اتاق: ساختمان اداری- طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی 

دانشیار
شماره تماس: 66478525
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 509
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیر مانیان 

استاد
شماره تماس: 61117619
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 513
پست الکترونیکی: 
ایوب محمدیان

ایوب محمدیان 

شماره تماس: 61117698
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 512
پست الکترونیکی: 
محمد موسی خانی

محمد موسی خانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117617
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 511
پست الکترونیکی: 
نمایش 7 نتیجه
از 1