مشروح خبر یا مطلب:

8- آیا برای برگزاری دفاعیه از لحاظ روزهای هفته و یا ساعت برگزاری، محدودیتی وجود دارد؟

8- آیا برای برگزاری دفاعیه از لحاظ روزهای هفته و یا ساعت برگزاری، محدودیتی وجود دارد؟


خیر

هفت روز هفته (حتی روزهای تعطیل) و تمام 24 ساعت شبانه‌روز امکان برگزاری دفاعیه وجود دارد.

دانشجو باید با تمامی اساتید خود بر سر روز- تاریخ- و ساعت برگزاری دفاعیه به توافق برسد و زمان آن را به کارشناس دفاعیه‌ها اعلام نماید تا آن زمان برای انجام دفاعیه رزرو شود.

از آنجا که برای برگزاری دفاعیه‌ها ده اتاق در اختیار داریم، بنابر این دانشجویان گرامی نگران تلاقی زمان دفاعیه‌ها با فرد دیگری نباشند.

 

 

آدرس کوتاه :