مشروح خبر یا مطلب:

5- چگونه استاد مدعو دروس را در ایلرن مشاهده کند؟

5- چگونه استاد مدعو دروس را در ایلرن مشاهده کند؟


1. اساتید مدعو جهت مشاهده دروس خود در سامانه elearn.ut.ac.ir لازم است ضمن مکاتبه با آقای مالکی مسئول صدور کد شناسایی هویت موقت، نسبت به دریافت کد هویت موقت اقدام نمایند. 
2. با استفاده از کد هویت موقت نسبت به دریافت شناسه یکتا و رمز عبور اقدام نموده و با استفاد از کد شناسه و رمز عبور وارد سامانه ایلرن شوند. 
3. اگر استادی پس از ورود به سامانه ایلرن درس های خود در ترم جاری را مشاهده نمی نماید لازم است پس از ورود به سامانه بر روی اسم خود در قسمت بالای صفحه سمت چپ کلیک نموده و از منوی مشخصات فردی، شناسه فرد را استخراج نموده و به همراه نام درس و شماره درس به ایمیل sirousbabaei@ut.ac.ir ارسال نماید تا اقدام لازم انجام پذیرد. 
 
 
آدرس کوتاه :