مشروح خبر یا مطلب:

5- روش ارائه فایل PowerPoint و یا PDF در محیط اتاق مجازی

5- روش ارائه فایل PowerPoint و یا PDF در محیط اتاق مجازی


برای ارائه فایل پاورپوینت و یا PDf ابزارهایی دراختیار داریم. برای آشنایی با نحوه ارائه به فیلم زیر توجه فرمایید.

به فیلم راهنما توجه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :