مشروح خبر یا مطلب:

4- گام چهارم: آشنایی با ابزارهای ارائه فایل دفاعیه

4- گام چهارم: آشنایی با ابزارهای ارائه فایل دفاعیه


برای ارائه فایل دفاعیه (تعویض اسلایدها و بالا و پایین رفتن در صفحات و ...) ابزارهایی در سیستم وجود دارد.

به فیلم راهنما توجه فرمایید.

برای تمام صفحه شدن فیلم بر روی دکمه مربع شکل (گوشه سمت راست پایین) کلیک کنید

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه :