مشروح خبر یا مطلب:

4- چگونه برنامه زمانی کلاس را مشاهده کنم؟

4- چگونه برنامه زمانی کلاس را مشاهده کنم؟


برای مشاهده برنامه کلاس و روز و ساعت تشکیل کلاس لازم است دانشجو به سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir مراجعه نموده و برنامه کلاسی خود را از طریق گزارش شماره 77 و یا 78 مشاهده نماید. از آنجائیکه کلاس های درس در سامانه elearn  در ترم جاری در تمام ساعات شبانه روز باز بوده و در دسترس اساتید و دانشجویان قرار دارد، لازم است دانشجویان گرامی ضمن هماهنگی با استاد مربوطه در روز و ساعت مقرر و هماهنگ شده در کلاس درس حضور یابند.
 
آدرس کوتاه :