مشروح خبر یا مطلب:

4- درخواست حذف و اضافه

4- درخواست حذف و اضافه


  • در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان حذف و اضافه نیست.
  • در صورت صلاحدید مدیر گروه، امکان حذف دروس جبرانی وجود دارد.
  • در مقطع کارشناسی در نیمسال اول امکان حذف و اضافه نیست و در سایر نیمسال‌ها دانشجو می‌تواند در بازه زمانی اعلام شده در تقویم آموزشی در سامانه جامع آموزش، حداکثر دو درس را حذف و اضافه نماید.
آدرس کوتاه :