مشروح خبر یا مطلب:

4- آیا قبل از دفاعیه امکان تمرین در اتاق دفاعیه را دارم؟

4- آیا قبل از دفاعیه امکان تمرین در اتاق دفاعیه را دارم؟


بله، اتاق دفاعیه در هفت روز هفته،  و در 24 ساعت شبانه روز، فعال و قابل استفاده می‌باشد.

شما می‌توانید وارد اتاق دفاعیه شوید و فایل خود را بارگزاری کنید و یا یکی از فایلهایی که قبلا توسط سایر دانشجویان بارگزاری شده است را باز کنید و طبق فیلم راهنما، در اتاق دفاعیه تمرین کنید تا با ابزارهای ارائه (مانند جلو و عقب بردن اسلاید- کار با پوینتر) و سایر موارد آشنا شوید.

فیلم راهنمای ارائه PDF و پاورپوینت

 

 

آدرس کوتاه :