مشروح خبر یا مطلب:

3- گام سوم: دیدن فیلم‌های راهنما و خواندن سؤالات متداول (زمان مورد نیاز 30 دقیقه)

3- گام سوم: دیدن فیلم‌های راهنما و خواندن سؤالات متداول (زمان مورد نیاز 30 دقیقه)


 

 

 

حتما فیلم‌های راهنما ببینید و سؤالات متداول را بخوانید.

لینک ورود به صفحه فیلمهای راهنما و سؤالات متداول

 

آدرس کوتاه :