مشروح خبر یا مطلب:

3- مقطع دکتری

3- مقطع دکتری


 

نکات مهم:

1. لازم است دانشجو آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران، به‌ویژه آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران را به دقت مطالعه و بر طبق آن عمل نماید.

لینک آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی

2. (طبق ماده 8 آیین‌نامه آموزش دکتری) ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :