مشروح خبر یا مطلب:

3- ثبت نام و ایجاد سرترم

3- ثبت نام و ایجاد سرترم


دانشجوی جدیدالورود:

با توجه به محدودیت‌های روزهای کرونا، زمان ثبت نام حضوری (در صورت لزوم) متعاقبا اعلام خواهد شد، بدیهی است دانشجو موظف است اصل مدارک را تا زمان ثبت نام حضوری نزد خود نگه دارد.

انتخاب واحد در نیمسال اول توسط کارشناس آموزش انجام می‌شود.

در اولین ورود به سامانه گلستان پس از تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه، دانشجو می‌تواند از طریق منوی آموزش/اطلاعات دانشجو، وضعیت ثبت نام در نیمسال اول خود را مشاهده نماید.

نام اساتید و روز و ساعت ارائه درس، از گزارش شماره 77 (در مسیر ثبت نام/گزارشهای ثبت نام/ ثبت نام/ نتیجه ثبت نام (ترمیم) دانشجو درطول ثبت نام)، قابل مشاهده است.

برای ورود به کلاس دانشجو باید وارد سامانه https://elearn.ut.ac.ir  شود. انتقال اطلاعات از سامانه گلستان به سامانه ایلیرن ممکن است چند روز به طول بینجامد و پس از انتقال، اطلاعات ترم جاری در پایین صفحه قابل رویت و جستجو خواهد شد، بنابراین لطفا دانشجویان قبل از شروع هر کلاس به سامانه ایلرن وارد شده و از ورود درس در سامانه و شروع کلاس مطلع شوند.

پیش از ارتباط با کارشناس لطفا پرسشهای متداول (لینکش)، اطلاعیه های آموزشی (لینکش) و فرم‌ها و فرآیندها (لینکش) را مطالعه نمایید و در صورت عدم دریافت پاسخ، از طریق ایمیل با کارشناس آموزش https://management.ut.ac.ir/edu در ارتباط باشید.

 

دانشجویان همه مقاطع:

در صورت عدم وجود سرترم از طریق ایمیل به کارشناس خود اطلاع دهید. در صورت عدم اعلام دانشجو به کارشناس آموزش، بر اساس ماده 8 آیین‌نامه آموزش، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.

 

آدرس کوتاه :