مشروح خبر یا مطلب:

3- بارگزاری (upload) فایل ارائه در سیستم

3- بارگزاری (upload) فایل ارائه در سیستم


مطابق فیلم راهنمای زیر، شما باید فایل ارائه دفاعیه را در سیستم بارگزاری کنید

به فیلم راهنما توجه فرمایید.

فیلم راهنمای خلاصه

 

 

فیلم راهنمایی که قبلا تهیه شده بود

 

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :