مشروح خبر یا مطلب:

2-کارشناسی ارشد: رشته هوشمندی کسب و کار

2-کارشناسی ارشد: رشته هوشمندی کسب و کار


لینک دانلود: فرمت Word       فرمت PDF

 

 

آدرس کوتاه :