مشروح خبر یا مطلب:

2-کارشناسی ارشد: رشته سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته

2-کارشناسی ارشد: رشته سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته


لینک دانلود:  فرمت Word      فرمت PDF

 

 

 

آدرس کوتاه :