مشروح خبر یا مطلب:

2- چگونه دروس را در سامانه ایلرن مشاهده کنم؟

2- چگونه دروس را در سامانه ایلرن مشاهده کنم؟


1. دانشجویان جدیدالورود که برای اولین بار به سامانه ایلرن مراجعه می‌کنند لازم است نسبت به تکمیل پروفایل خود اقدام نموده و با وارد کردن ایمیل مناسب و درست لینک ارسالی را تایید نمایند. 
2. معمولا دروس پس از انتخاب واحد و به روزرسانی سامانه ایلرن، در سامانه ایلرن قابل مشاهده خواهد بود. 
3. اگر دروس انتخابی در بازه زمانی دیگری از بازه زمانی انتخاب واحد و یا حذف و ااضافه اخذ شده باشند در سامانه ایلرن بارگذاری نخواهد شد. در اینگونه مواقع لازم است شماره درس مورد نظر به همراه شماره دانشجویی به آدرس ایمیل sirousbabaei@ut.ac.ir ارسال گردد. در متن ایمیل مشکل مربوطه به طور دقیق توضیح داده شود.
 
آدرس کوتاه :