مشروح خبر یا مطلب:

2- مقطع کارشناسی ارشد

2- مقطع کارشناسی ارشد


نکات مهم:

1. لازم است دانشجو آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران، به‌ویژه آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تخصصی دانشگاه تهران را به دقت مطالعه و بر طبق آن عمل نماید.
 
 
2. (طبق ماده 17 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد) ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.
 

 

 

 

آدرس کوتاه :