مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 10:10 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: طاهره برزگر

1399/07/30 از ساعت: 10:10 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: طاهره برزگر


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 10:10
تا ساعت: 11:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: طاهره برزگر
 
استاد راهنما: دکتر احمد جعفرنژاد
 
استاد مشاور: دکتر جلیل حیدری دهویی
 
استاد داور:
دکتر محمدرضا تقی‌زاده, دکتر سید مجتبی سجادی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

مکان‌یابی هاب‌های موقت توزیع اقلام بشردوستانه در شرایط بحران (مورد مطالعه: شهر تهران)

 
چکیده:
سالانه زندگی شمار زیادی از مردم در سراسر دنیا تحت تاثیر وقوع بلایای طبیعی قرار می‌گیرد. مدیریت اقدامات مربوط به تامین اقلام امدادی و مدیریت موثر زنجیره تامین در مواقع بحرانی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کمک به آسیب‌دیدگان است. کشور ما نیز متاسفانه در منطقه‌ای بلاخیز واقع شده است، از این رو هدف ما ارائه مدلی برای انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار هاب‌های موقت لجستیکی بر پایه تحلیل شبکه اجتماعی و برای پاسخ‌گویی به نیاز آسیب‌دیدگان احتمالی در صورت وقوع فاجعه در تهران است. در این شبکه اجتماعی هر گره نماینده یک نقطه ارائه‌دهنده خدمت یا توزیع¬کننده اقلام امدادی است. یال¬های این شبکه رابطه بین گره¬ها  را نمایش می¬دهند و وزن این یال¬ها به صورت تابعی از میزان آسیب¬پذیری مسیر و فاصله دو گره از هم بیان می¬شود. با توجه به مدل¬سازی، می¬توان از معیارهای مختلف مرکزیت شبکه برای تعیین اهمیت گره¬های مختلف استفاده کرد و نقاط بهینه را برای تبدیل شدن به هاب انتخاب کرد.
همچنین با توجه به تفاوت نتایج حاصل از معیارهای مرکزیت مختلف، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه، یک معیار را به صورت ترکیبی از معیارهای مرکزیت مختلف برای ارزیابی نقاط از منظر مناسب بودن برای انتخاب به عنوان هاب ارائه خواهیم داد. در فاز نهایی، با استفاده از یک مدل ریاضی دو هدفه، با توجه به میزان تقاضای پایگاه‌ها و میزان ظرفیت هاب‌ها، مراکز به هاب‌ها تخصیص داده می‌شوند.
 
واژه‌های کلیدی: هاب لجستیکی، تصمیم¬گیری چند شاخصه، معیار مرکزیت، لجستیک بشردوستانه
 
 
 
آدرس کوتاه :